اگر آفتاب از غرب طلوع کرد،  از مردان اصلاح‌طلب خیری به زنان میرسد

✍? مرضیه زیاری
از روزی که متوجه تفاوت و تبعیض بین دختران و پسران اطرافم در جامعه شدم همیشه سعی داشتم برای بهبود وضعیت تلاش کنم، این تلاش از صحبت با همکلاسی های دبستان تا بحث با گروه های مختلف کتابخوانی ،  فمنیستی و حتی سیاسی  ادامه یافت. تاجایی که در وسع و توانم بود تبعیض را در لباس عرف، قانون، ذات و … به چالش کشیدم و ازین بابت راضی و خوشحالم.
در یکی از اقدامات شخصی جهت گسترش گفتمان برابری جنسیتی ،عضو یکی از احزاب اصلاح طلب شدم با این پیش فرض که شاید اعضای همچه تشکلی میل و اراده ای به تلاش برای اصلاح وضع نابسامان نیمی از جمعیت تحت تبعیض جامعه داشته باشند.
 ورودم با استقبال نسبی اعضا توام بود ، از انگشت شمار زنان حاضر در جمع بودم و در بدو ورود با تعارفات احترام آمیز رجل سیاسی شهرمان روبرو شدم، مردانی که با خوشرویی ورود زنی را به جمعشان خوشامد گفتند و از فعال نبودن زنان در جبهه های سیاسی خصوصن اصلاح طلبی گله ها داشتند.
اما عمر تمام این تعارفات سخاوتمندانه به کوتاهی زمان سکوتم بود. با بیان مباحث بسیار ابتدایی در خصوص حقوق اولیه زنان با گارد شدید و مردسالارانه جمع روبرو شدم. در کمال تعجب حباب های رنگی برابری خواهی که تا پیش از آن حسابی باد شده بود،یکی یکی ترکید و  جمعیتی که تا چندی پیش با ژست روشنفکری و ادعای طرفداری از حقوق زنان شعارهای زیبای عامه پسند می دادند در کسری از ثانیه تبدیل به جنس اول هایی می‌شدند که مرا به عنوان نفوذی دشمن، مردستیز ، افراطی در برابری خواهی(!) و بکل به چشم “دیگری ” می دیدند که تمام سعیم  تهدید ارمان های والای “مردسالاری” بود!
کسانی که از جایگاه عقل کل به زنان و خواسته هایشان نگاه عاقل اندر سفیه داشتند و برای مطالبات زنان “باید” و “نباید” تعیین می کردند.
طبق معمول جامعه مردسالار همیشه مردی داناتر، اگاه تر و هوشمندتر از خود زنان به نیازهایشان وجود دارد که ناگهان از افق طلوع کند و جهل زنان در شناخت نیازهایشان را با روشنی دانش خود ، نورانی کرده و برایشان نسخه سعادتمندی بپیچد! زنان هم که طبق پیش فرض این جماعت، ناقص العقلند و به دوگروه زنان تنبل منفعل که وارد گعده شان نمی شوند و زنان تندروی افراطی که همیشه حقشان را می خواهند و بابت این مطالبه نه اجازه می گیرند و نه عذرخواهی می کنند (و چه گناهی برای یک زن ازین بالاتر ) تقسیم می شوند و لاغیر!
اشتباه نکنید ! من از مردان ریشوی عضو بسیج مسجد محل صحبت نمی کنم ، منظورم متجدد ترین اعضای بزرگترین حزب اصلاح طلب است  که در بسیاری موارد  خواهان اصلاحات جدی در ساختار حکومتند اما در مسائل زنان همچنان درجا می زنند! کسانی که حق انتخاب پوشش زنان را اولویتشان نمیدانند، امار کودک همسری را انکار می کنند ، شروط ضمن عقد را لطف به زنان و اعتراض به قوانین تمکین را تندروی عده ای مردستیز می دادنند!
لازم به ذکر است حتی در میان همین افراد هم هستند انگشت شمار مردانی که خلاف جریان آب شنا می کنند، اما انقدر معدودند که تغییری در کلیت امر ایجاد نمی کند.
امروز ازین همه امید واهی به جمعیت سیاسیون منورالفکر به خنده می افتم!
اگر روزی افتاب از غرب طلوع کرد، ازین جماعت مدعی همه چیزدانی هم نفعی به زنان ستم دیده ایرانی می رسد