امتیاز ابوسفیانی استرالیا

احمد زیدآبادی

نگاه نو- استرالیا بیت‌المقدس غربی را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت.
راست‌گرایان اسرائیلی ابتدا از این خبر بسیار ذوق زده شدند و با سر و صدا از آن استقبال کردند؛ اما هنگامی که استرالیا از جزئیات تصمیم خود در بارۀ بیت‌المقدس پرده برداشت، ذوق‌زدگی ابتدایی راست‌های اسرائیلی جای خود را به پشیمانی و نومیدی داد.
?در واقع استرالیا ضمن شناسایی بیت‌المقدس غربی به عنوان پایتخت اسرائیل، اعلام کرد که فقط زمانی سفارت خود را به آن بخش از بیت‌المقدس منتقل می‌کند که فلسطینی‌ها از راه توافق، به کشور مستقل خود به پایتختی بیت‌المقدس شرقی دست یابند!
?دولت نتانیاهو می‌کوشد تا با ترغیب دیگر کشورها به انتقال سفارت‌شان به بیت‌المقدس، ادعای حاکمیت اسرائیل بر تمامی شهر را به عنوان “پایتخت یکپارچه و ابدی اسرائیل” تقویت کند. آنچه اما استرالیا انجام داد؛ دقیقاً خلاف این هدف است به این معنا که کمترین حقوقی برای اسرائیل در بیت‌المقدس شرقی به رسمیت نشناخت و آن را متعلق به فلسطینی‌ها دانست.
?با این حساب، به نظر می‌رسد که نتانیاهو از کوشش برای ترغیب سایر کشورها برای انتقال سفارت‌شان از تل‌آویو به بیت‌المقدس دست بردارد؛ زیرا انتقال سفارت خانه‌ها به غرب بیت‌المقدس اگر متضمن حمایت از ادعای اسرائیل بر شرق بیت‌المقدس نباشد؛ امتیازی پوچ و توخالی و بی‌حاصل است.
در مثل مناقشه نیست. راستش امتیازی که نتانیاهو به زعم خود در این مورد گرفت، مرا به یاد امتیاز ابوسفیان در جریان فتح مکه انداخت!
?گویند در سال هشتم از هجرت که پیامبر اسلام با سپاهی گران به قصد فتح مکه در حاشیۀ شهر اردو زد، اهل شهر نگران شدند و ابوسفیان را برای مذاکره به ارودگاه پیامبر فرستادند.
ساعاتی بعد ابوسفیان با خوشحالی به مکه برگشت و گفت که محمد اهل مکه را بخشیده و گفته است که هر فردی در خانۀ ابوسفیان باشد در امان است! مردم مکه به او گفتند؛ خدا تو را بکشد! ما که همه در خانۀ تو جا نمی‌گیریم! ابوسفیان پاسخ داد: “محمد گفت هر کس در خانۀ کعبه هم باشد در امان است”! اهل مکه پرسیدند؛ دیگر چه؟ ابوسفیان ادامه داد: “محمد گفت هر کس در خانۀ خودش هم بماند در امان است”!
واقعاً که پیامبر چه امتیاز بزرگی به ابوسفیان داده بود!