آیا حواس‌تان هست؟

✍رضا زندی، روزنامه نگار حوزه نفتی:

روزمره اقتصادی کشور سخت می‌گذرد؛ چنان‌که می‌بینید و می‌دانیم. در این شرایط آیا گوش شنوایی هست تا از «ثروت پنهان» کشور که به حال خود رها شده است برایتان بنویسم؟ ثروتی که حواس‌مان نباشد همسایه‌مان به مرور آن را برداشت می‌کند. من رییس‌جمهور را خطاب قرار می‌دهم. وزیر نفت، معاون علمی، فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه را خطاب قرار می‌دهم. از نمایندگان محترم مردم هم درخواست می‌کنم موضوع را جدی تلقی کنند. مطلبی که اتفاقا آمار و روایتش از سخنان مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، برداشت شده است.* یعنی نهاد مسوول رسمی. در همین شرایط شاید بتوان تمهیداتی در نظر گرفت تا جایی که می‌شود از ثروت ملی محافظت شود.

١- میدان نفتی آزادگان (متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی) با بیش از ۴۵ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران و حتی جهان است که با کشور عراق مشترک است.

٢- ٩٠ درصد نفت خام میدان آزادگان از لایه سروک تولید می‌شود. ضریب بازیافت اولیه در میدان آزادگان جنوبی در لایه سروک ۵٫۱ (پنج و یک دهم) درصد و ضریب بازیافت اولیه آزادگان شمالی در این لایه ۴٫۵ (چهار و نیم) درصد است. این، یعنی ما با تکنولوژی فعلی در اختیارمان و شرایط موجود تنها می‌توانیم ۴٫۵ (چهار و نیم) و ۵٫۱ (پنج و یک دهم) درصد از نفت دو بخش میدان نفتی آزادگان را استخراج کنیم.

٣- مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت می‌گوید: «ضریب بازیافت اولیه اندک در میدان آزادگان کمتر از نصف ضرایب بازیافت اولیه رایج در سایر میدان‌های مشابه شرکت ملی نفت ایران است.» ضریب بازیافت لایه سروک در محدوده اهواز، ۱۰ درصد است که این رقم برای میدان‌های بنگستانی حوزه آغاجاری و گچساران به حدود ۲ برابر (حدود ٢٠ درصد) می‌رسد. دقت کنید که داریم درباره یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران سخن می‌گوییم. مقایسه با جهان و منطقه به کنار، ضریب بازیافت در میدان آزادگان، نصف سایر میادین ایران است! چرا؟!

۴-نسبت نفت خامی که از یک میدان نفنی برداشت می‌شود به کل ذخیره میدان را «ضریب بازیافت مخازن نفتی» می‌نامند. عموما نمی‌توان کل دخیره نفت درجای میدان‌های نفتی را استخراج کرد. بنابراین آمار میادین نفتی را با دو واژه مطرح می‌کنند. «مقدار نفت درجا» که بیانگر نفت موجود در میدان است و «مقدار نفت قابل استحصال» که بیانگر میزان نفتی است که…
با استفاده از تکنولوژی‌های در اختیار می‌توان برداشت کرد.

۵- اگر ضریب بازیافت از میادین نفتی ایران تنها یک درصد افزایش یابد، ۷ میلیارد بشکه به نفت خام قابل استحصال کشور افزوده می‌شود. یعنی معادل تولید پنج سال نفت خام به میزان روزانه ۴ میلیون بشکه و حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمدزایی.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com