پیام تشکر و سپاس گذاری از طرف مهاجرین افغانی

پیام تشکر و سپاس گذاری از طرف مهاجرین افغانی بابت زحمات آقای مهندس احمد انارکی محمدی (نماینده محترم مردم شریف رفسنجان و انار).

نگاه نو_ آصفه استانکزی از مهاجرین افغانستانی شهرستان رفسنجان می گوید: طبق لایحه، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که به تازگی تصویب شده است، که به موجب این لایحه ، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی به درخواست خودشان می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

وی افزود: این طرح که سال ها محل بحث در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری دولت ایران بود و حالا دولت راه را برای این خانواده ها باز کرده است.
و مصوبه مجلس ایران در اصلاح قانون اعطای تابعیت به فزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتواند بر وضعیت کثیری از فرزندان مهاجران افغان ساکن ایران اثر بگذارد.

خانم استانکزی خبرنگار خبرگزاری افغان ایرکا ادامه داد: تلاش و زحمات بی دریغ جناب آقای مهندس احمد انارکی محمدی ، نماینده محترم شهرستان های رفسنجان و انار ، در مجلس شورای اسلامی ایران در راستای تصویب این لایحه قابل تقدیر است.

لذا تشکر ویژه و قدردانی صمیمانه و خالصانه خود را به نمایندگی از مهاجرین افغانستانی به جناب آقای مهندس انارکی محمدی نماینده محترم شهرستان رفسنجان و انار ابراز میداریم.

وی در پایان افزودند: حائز اهمیت است وزیر محترم کار و رفاه و تعاون اجتماعی ایران نیز به ایشان بابت زحماتشان در راستای تصویب این لایحه لوحی به رسم یادبود دادند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com