آدرس غلط برای افزایش نرخ ارز

✍ محمد آقازاده

 نگاه نو- آدرس غلط می دهند تا افزایش نرخ ارز را توجیه کنند ، آزادسازی نرخها کلید حل مشکل رانت خواری نیست، با وقاحت می گویند دلار چهار هزار و دویست تومانی باعث هدر رفتن میلیاردرها دلار در واردات شد که هیچ سودی هم برای کشور و مردم نداشت. کافیست سرنخ واردات با ارز نیمایی را هم دنبال کنید تا بفهمید همین ارز هم ایجاد رانت وسیع می کند
مشکل رانت خواری را در مراکز صدور مجوز واردات، درشبکه بانکی که پایه پولی را بی محابا افزایش می دهد و غیاب نهادهای نظارتی جستجو کنید که از زمان اختصاص ارز تا رسیدن کالا به مشتری نهایی باید نظارت دقیق داشته باشند که ندارند .تااین سیستم نظارتی شکل نگیرد و دقیق و بی ترحم کارش را انجام ندهد این رانت خواری بزرگ متوقف نمی شود
اگر نرخ گذاری را با همه عواقب امنیتی ، سیاسی و اجتماعی اش را را آزاد آزاد بگذارید رانت خواری متوقف نمی شود . در تمام دنیا برای مبارزه با پول شویی و گرفتن مالیات مسیر پولهای بزرگ رصد می شود ، کاری  که در کشور ما اتفاق نمی افند و باید وزارت صمت ، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جوابگوی هدر رفت میلیاردها دلار باشند که نیستند .
 خدا نکرده دلار اگر صد هزار تومان هم شود ولی فرایند نظارت شکل نگیرد هر روز رانت خواران روش های تازه یی برای غارت و لاجرم ضعیف و ضعیف کردن اقتصاد ملی و کوچک کردن سفره مردم پیدا می کنند . با جابجایی مدیران نقش نهادها نباید در این فاجعه ملی نادیده گرفته شود. کلید حل معما در نطارت نهاد و فرصت دادن به مردم برای کنترل نهادهای اقتصادی از طریق کارآمد و سالم سازی سیستم اطلاع رسانی کشور است