رییس جمهور از عالمان دین خواست که او را در جمع‌آوری «عشر» کمک کنند

نگاه نو_ محمداشرف غنی، رییس جمهور، در سخنانی در مرکز ولایت/استان کاپیسا از اعضای مجلس نماینده‌گان و عالمان دین خواست که او را در جمع‌آوری عشر همکاری کنند.

رییس جمهور غنی روز چهارشنبه، هژدهم سرطان/تیر، در سخنانی‌ در میان جمعی از باشنده‌گان ولایت کاپیسا گفت که افغانستان دارای منابع سرشار است و او نمی‌خواهد بیش از این دست مردم به گدایی پیش جهانیان دراز باشد.

محمداشرف غنی تأکید کرد که منابع مالی افغانستان باید مانند «ناموس افغانستان» به دیده قدر دیده شود.

آقای غنی افزود: «خواهش ما از وکیلان شورا و علمای کرام این است که دست بدهید تا من پس از این عشر را از تمام زمین‌های افغانستان جمع‌آوری کنم تا مسایل مالی علمای کرام را یک طرفه حل کنیم.»

رییس جمهور غنی افزود که برای تأمین امنیت عالمان دینی اقدامات جدی صورت خواهد کرد. او افزود که طرح میثاق امنیتی را که از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری تهیه شده، امضا کرده است. غنی گفت که تامین امنیت عالمان دین جزو این طرح است.

محمداشرف غنی در بخشی از صحبت‌هایش به مردم کاپیسا وعده داد که در بخش تأمین امنیت، توسعه و رفاه مردم به صورت جدی توجه می‌شود.

هدف سفر محمداشرف غنی به شهر محمودراقی، مرکز ولایت کاپیسا، بررسی وضعیت عمومی این ولایت اعلام شده است.