فقر احمق می‌کند به چاپ ششم رسید!

کتاب «فقر احمق می‌کند» پس از گذشت چهار ماه به چاپ ششم رسید. «فقر احمق می‌کند» نخستین بار در نمایشگاه کتاب ۹۸ رونمایی شد و نظر مخاطبان را به‌سرعت جلب کرد. این کتاب را سندهیل مولاینیتن، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، و الدار شفیر، استاد روان‌شناسی دانشگاه پرینستون، نوشته‌اند و به تعبیر کارشناسان در آن نظریۀ انقلابی جدیدی دربارۀ فقر مطرح کرده‌اند. «فقر احمق می‌کند»، در عین اعتبار علمی، نثری شیوا و خواندنی دارد و پر است از مثال‌های ملموس و آشنا دربارۀ زندگی روزمرۀ ما و سر و کله‌ زدنمان با انواع فقر: کمیابی پول، زمان، انرژی و توان جسمی و ذهنی و نظایر آن‌ها.

دربارۀ کتاب:
…کامپیوتر نویی را در نظر بگیرید که در آنِ واحد ده برنامه را هم‌زمان اجرا می‌کند. کند و کندتر می‌شود، خطا می‌کند و درنهایت هنگ می‌کند، نه به این دلیل که کامپیوتر بدی است، بلکه به این دلیل که در یک زمان کارهای زیادی باید انجام دهد. افراد فقیر مشکل مشابهی دارند. تصمیم‌های احمقانه‌ای که می‌گیرند به این خاطر نیست که احمق‌اند، بلکه ازآن‌روست که در زمینه‌ای زندگی می‌کنند که هرکس در آن قرار بگیرد، تصمیم‌های احمقانه می‌گیرد. سؤالاتی مثل شام را چه‌ کار کنم؟ و چطور این هفته را به آخر برسانم؟ و ده‌ها سوال مشابه ظرفیت ذهنی زیادی را اشغال می‌کنند. شفیر و مولاینیتن به آن «پهنای باند ذهنی» می‌گویند. آن‌ها می‌نویسند «اگر می‌خواهید افراد فقیر را درک کنید، خودتان را تصور کنید که ذهنتان جای دیگری است. حواستان پرت است و به‌آسانی پریشان می‌شوید. و این هر روز تکرار می‌شود». کمیابی این‌گونه منجر به تصمیم‌های نابخردانه می‌شود. اما تمایزی کلیدی وجود دارد میان افرادی که زندگی‌های شلوغ دارند و آن‌هایی که در فقر به سر می‌برند: نمی‌توان از فقر مرخصی گرفت.