پرتره ها

آثار علی ممجد در گالری امکان

آثار علی ممجد در گالری امکان

پرتره ها 
مروری بر آثار علی ممجد در گالری امکان

پرتره ، به گونه ای نقاشی گفته می شود که در آن بخشی یا تمام اندام انسان ، به اثر تبدیل شده باشد. آنچه اما رایج است این است که پرتره شامل سر و در نهایت نیم تنه ی انسان می باشد.  این تصور درستی نیست .
شش نقاشی پرتره ، از علی ممجد در گالری امکان ، مجموعه ای موفق از کنار هم قرارگرفتن چندین مساله برای شکل دهی به یک مساله ی بزرگ تر در نقاشی است .
– در مواجهه ی اول، مساله در این آثار ، همان چیزی است که به کرات میتوان در آثار دیگر هنرمندان در دوره ی مختلف دید . نور .  اما با کمی مکث می توان دریافت که اولویت، نه نور ، بلکه فضای روان شناختی انسان است .
– فضا به مثابه پیچیده ترین عنصر تجسمی،  در دو شکل فیزیکی و روانی اش ، در این نقاشی ها شکل یافته است .
– درگیری های آکادمیک در این آثار ، خوشبختانه به حداقل لازم کاهش یافته است . از این رو ، مساله ی محوری، در سایه ی زیاده گویی های تکنیکی قرار نگرفته  و تمرکز بر مساله، به خوبی مدیریت شده است.
– فضا، بدون بهره گیری از سمبل ها و نشانه ها، توانسته است به اندازه ی کافی گویا باشد از این رو ، آشکارگی مساله ، به شکلی مطلوب در آثار به وجود آمده است.
– کنش، رفتار و انتخاب هنرمند در مراحل مختلف کار ، حساب شده و با حساسیت بالا بوده است .
– ارتباط میان عناصر اصلی، بک گراند و فورگراند ، هر چند به شکلی کلاسیک برقرار شده است ، اما این ، آسیبی به بیان مساله ی اصلی نزده است.
دیدن این آثار را به همه ی علاقمندان توصیه میکنم .
نمایشگاه از ۲۴ لغایت ۷ تیر ۹۸ در گالری امکان برپاست.
حبیب رضایی

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com