ده خانه در ستایش غریبگی

خط مستقیم برای انسان است و خط منحنی متعلق به خداست. (آنتونی گادی)

مفاهیمی همچون فضا، گرایش به معماری به عنوان سکونت گاه بشر و چیزهایی از این دست صابره اردلان را به سوی مطالعه ی فضا در معماری سوق داده است. به همین دلیل مفهوم فضا مسئله ی این هنرمند جوان شده است. آثار نقاشی صابره اردلان تحت عنوان (ده خانه در ستایش غریبگی) از بیست و چهار خرداد الی سی خرداد در گالری شمیس به نمایش گذاشته می شود.

یکی از نخستین واکنش های صابره اردلان در مواجهه با پدیده ها، تلاش برای تحلیل و یافتن ساختاری جدید از آن پدیده است.
درک مفاهیمی همچون فضا، گرایش به معماری به عنوان سکونت گاه بشر و چیزهایی از این دست نمایشگاه نقاشی  صابره اردلان را به سوی مطالعه ی فضا در معماری سوق داده است. به همین دلیل مفهوم فضا مسئله ی این هنرمند جوان شده است.
در این مطالعه ی چند ساله صابره اردلان تلاش کرده است با تلفیق نقشه های هوایی و دریافت های شخصی از معماری و فضا، باعث شده روند جدیدی را در آثارش شاهد باشیم.
در تحلیل نهایی آنچه در آثار صابره اردلان شکل می گیرد ممکن است در روند کار، تخریب و از نو ساخته شود.گاهی آنچه فضایی می سازد خود تخریب اش می کند و بعد دوباره آن را می سازد.
در کنار مفهوم فضا، مفاهیمی همچون عمق، بعد فیزیکی و روانی، سکوت و نیستی، استمرار را می توان در مجوعه ی ده خانه در ستایش غریبگی مشاهده کرد. این مسائل بخشی از کنجکاوی های روزمره ی نمایشگاه نقاشی صابره اردلان است که زمینه ساز آثار نقاشی اش می شود.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com