اعلام نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» سی و پنجمین جایزه کتاب

 12 نامزد از مجموع 238 اثر راه یافته به مرحله اول داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال درگروه «فلسفه و روانشناسی» معرفی شدند.

نگاه نو– در بخش «فلسفه غرب» از مجموع ۵۶ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، ۵ کتاب «تاریخ خرد ایونی، تالیف شروین وکیلی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی»، «نوشتار و تفاوت، تالیف ژاک دریدا، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی»، «تاریخ فلسفه غرب۶: عصر ایدئالیسم آلمانی، تالیف رابرت سی.سالمن، کتلین ام. هیگینز، تهران: حکمت» «اعتبار در تفسیر، تالیف اریک دونالد هرش، ترجمه محمد حسن مختاری ، تهران: حکمت» و «بی دولتی، دولت، آرمان شهر، تالیف رابرت نوزیک، ترجمه محسن رنجبر، تهران: نشر مرکز» به عنوان نامزدهای این دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.
کتاب «نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی» تالیف مهدی عباس زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، و اندیشه اسلامی» تنها اثر راه یافته به مرحله دوم داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش «فلسفه اسلامی» است.
همچنین در بخش «منطق» از بین ۷ اثر راه یافته به مرحله دوم داوری،۳ کتاب «نطق تطبیقی ، تالیف اسدالله فلاحی، تهران: سمت»، «گویایی ارستو، تالیف پاول پارسی، ترجمه بزرگمهر لقمان، تهران: شورآفرین» و «شرح منطق اشارات (نهج اول تا دهم)، تالیف مهدی عظیمی، قم: حکمت اسلامی» به دور نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.
در بخش «روانشناسی» کتاب های «اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی ( مفاهیم، فرآیند و فنون) تالیف سید محمد غروی، مسعود جان بزرگی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، «مشاوره و توانبخشی خانواده: مداخلات توانبخشی در بستر خانواده، تالیف سمیه کاظمیان، تهران: دانژه)، « نظریه های نوین روان درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت های فرهنگی)، تالیف مسعود جان بزرگی و سید محمد غروی، قم: پژوهشگاه حوزه و و دانشگاه و تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) از بین ۱۵۸ اثر راه یافته به مرحله اول داوری توانستند جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال را کسب کنند

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com