Browsing Category

جامعه افغانستان

دیوارنگاری در شهر جنگ‌زده کندز؛ «بساط خون‌ریزی را برچینید»

شماری از جوانان کندزی با نقاشی روی دیوارهای این شهر، خواستار آمدن صلح باثبات و دوام‌دار هستند. این جوانان به ‌رغم تهدیدات امنیتی، نمایشگاه نقاشی را در مرکز این شهر برگزار کرده‌اند تا توسط آن از طرف‌های درگیر بخواهند که خشونت را کاهش دهند و

تراژدی پنهان؛ جغرافیای فرار مغزها

در قرن حاضر، اقتصاد جهانی به اقتصاد دانش‌‌محور تغییر جهت داده است. در این نوع اقتصاد، تخصص و اطلاعات به مثابه یک کالای اقتصادی در امر تولید، توزیع و مصرف جایگاه خاص خودش را دارد. کشورهایی که به پایه کمال رسیده‌اند، تحصیل‌کرده‌ها و نخبه‌گان

مهندسی که در پاسگاه امنیتی آشپز و سپس با دوستانش تیرباران شد

از کارگری در معدن ذغال سنگ و روی زمین‌های کشاورزی مردم در روستایی دور افتاده؛ تا راه یافتن به دانشکده مهندسی؛ روایت زندگی مهندسی که به دلیل فقر و بیکاری به آشپزی در یک پاسگاه امنیتی گماشته و سپس همراه با همسنگرانش از سوی افراد مسلح

عدالت برای «گل‌نسا»؛ عدالت برای زنان افغانستان

با پلک‌های لرزان و دست‌های نحیفش روی چوکی می‌نشیند. قدش هنوز آن‌قدر بلند نشده است که پاهای کوچکش به زمین برسد. اشکش را آرام پاک می‌کند و صورت معصومانه‌اش مثل برگ درختی در هوا می‌لرزد. با صدای آرام هق هق می‌کند و حرفی نمی‌زند. دادستان سمیه

«آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»

کودک ۹ ساله به‌نام عبدالروف حدود سه ماه پیش در شهر مزار شریف از سوی اختطاف‌گران ربوده شد. رباینده‌گان با نشر تصویر ویدیویی این کودک که او را برهنه و در غل و زنجیر نشان می‌داد، خواهان یک‌ونیم میلیون دالر شدند؛ مبلغی که خانواده عبدالروف