مجاهد: اجازه نمی‌دهیم افغانستان میدان کشمکش قدرت‌ها باشد

ذبیح‌الله مجاهد پس از پایان نشست سوم دوحه، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفته است که افغانستان منزوی نیست و با بیشتر کشورهای جهان تعامل خوب دارد.

آقای مجاهد در این نشست هم‌چنان به خبرنگاران گفته است که هرگز اجازه داده نخواهد شد تا افغانستان به میدان رقابت‌های سیاسی جهان مبدل شود.

به گفته او، مسایل حقوق بشری و آموزش دختران باید از مسایل سیاسی جدا ساخته شوند و جهان نباید از آن همچون آله فشار در برابر حکومت سرپرست کار بگیرد.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است: «ما اجازه نمی‌دهیم افغانستان میدان کشمکش قدرت‌های جهان شود. ما می‌خواهیم که افغانستان محور جلب همکاری‌ها شود و نقطه وصل کشورها باشد، نه فصل.»

ذبیح‌الله مجاهد در این نشست افزوده است که به کنوانسیون‌های جهانی زمانی متعهد خواهند بود که امارت اسلامی زیر چتر سازمان ملل قرار گیرد و این کنوانسیون‌ها با شریعت اسلامی مطابقت داشته باشد.

او در این باره افزود: «کنوانسیون‌ها یا توافق‌های دنیا روی یک التزام بوجود میاید، ما زمانی می‌توانیم به آن توافق داشته باشیم که امارت اسلامی افغانستان زیر چتر عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شود. دوم، ما به کنوانسیون‌ها و توافق‌های جهانی تا زمانی پابند بوده می‌توانیم که با شریعت اسلامی و منافع افغانستان در تضاد قرار نگیرد.»

سخن‌گوی امارت اسلامی، نشست دوحه برای افغانستان را پردست‌آورد دانسته و اضافه کرده است که کشورها در این نشست پیشرفت‌ها در افغانستان را پذیرفته و در تقویت سکتور خصوصی و مبارزه با مواد مخدر با افغانستان تعهد همکاری کردند.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: خواست ما در پایان نشست این بود که یک مکانیزم عملی ساخته شود تا در این دو بخش با افغان‌ها کمک‌های عملی شود. آن‌ها گفتند که ما آن را در پلان خود می‌گیریم. من آشکارا به همه اشتراک کننده گفتم که نشست‌ با نشست تکرار نشود، بل نشست با عمل تکرار شود.»

امارت اسلامی در حالی نشست سوم دوحه را پردست‌آورد می‌خواند که این نشست از بهر عدم حضور زنان با انتقادهایی به همراه بوده است.