تاکید رهبر ا.ا به اتحاد میان افغان‌ها در سخن‌رانی عید

شیخ هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در سخن‌رانی نماز عید سعید قربان در مسجد عیدگاه قندهار از همه مردم افغانستان خواسته که اختلاف‌ها را کنار بگذارند.

در نوار شنیداری منسوب به او که از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد، تفرقه‌افگنی را به سیاست شیطانی فرعون تشبیه کرده و گفته که میان افغان‌ها تفرقه را نمی‌پذیرد.

شیخ‌هبت‌الله آخندزاده گفت: «برادران مرض طاعون را بی‌پذیرید، اما بی اتفاقی را نه زیرا بی‌اتفاقی بدترین مرض است من بی‌اتفاقی را در میان افغان‌ها نمی‌خواهم اگر دسته‌ای از مردم مرا برکنار کنند من خوشحال می‌شوم، اما به اختلاف در میان آنان خوشحال نمی‌شوم.»

رهبر امارت اسلامی در سخن‌رانی ‌اش مردم را به برادری و اتفاق دعوت کرده است.

به باور او نظام کنونی افغانستان نظام خدایی و شرعی است.

شیخ هبت‌الله در بخش دیگری از سخنانش از مردم افغانستان خواست که از نظام آنان پشتیبانی کنند.

رهبر امارت اسلامی در سخنانش به بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه هیچ اشاره‌ی نداشته است، و خواستار اعطای حقوق شرعی از جمله میراث و مهر زنان شد.

او به مخاطبان خود می‌گوید که در این مسجد به خداوند وعده دهید که «حق خواهرتان، حق مادرتان، حق دخترتان را می‌دهید، اگر حق شرعی شان است، یا میراث یا مهر».