هشدار اشرف غنی: صبر ملت نامحدود نیست

اشرف غنی، رئيس‌جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود گفته مردم این کشور نظام مشروع و حکومت قابل قبول برای همه می‌خواهند «اما ترجیح می‌دهند این کار از راه صلح‌آمیز صورت گیرد.»

با این حال آقای غنی هشدار داد که شکیبایی مردم افغانستان نامحدود نیست.

اشرف غنی روز شنبه در پیام عیدی که یک نسخه‌ از آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، نوشته است که مردم در حال حاضر «طرفدار جنگ و خون‌ریزی نیستند، زیرا ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید که ‘گرهی که با انگشت باز می شود نیاز به دندان و مشت ندارد’.»

با این حال رئيس‌جمهور پیشین هشدار داد که ممکن است که مردم برای رسیدن به مطالبات‌شان به خشونت متوسل شوند که به گفته آقای غنی «راه ویرانی و تباهی کشور است که در نیم قرن گذشته با درد و رنج بارها تجربه شده است.»

از سویی هم او در بخشی از این پیام با اشاره به مثل «آزموده را آزمودن خطاست»، گفته است که «ایجاد و تحکیم مشروعیت هرگز نباید به معنی روی کار آمدن مجدد افراد آزموده شده و منفور قبلی تلقی شود.»

رئيس‌جمهور پیشین افغانستان که در سال ۲۴ اسد ۱۴۰۰ از کشور فرار کرد و به دنبال آن طالبان بر کابل تسلط یافت، گفته که «خودکامگی، شمشیر، تفنگ و انفجار» نمی‌تواند مشروعیت بیاورد. به گفته او مشروعیت در دست مردم است و از «حکم و مشارکت» مردم برمی‌آید.

او در این پیام بر روی کار آمدن نظام مشروع و «شفافیت در استفاده از بیت‌المال» تاکید کرده است.