شورای امنیت نشستی را در مورد افغانستان برگزار می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که قرار است این شورا در ماه جاری میلادی یک نشست توجیهی را در مورد کار دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) برگزار کند.

شورای امنیت دوشنبه‌شب، ۱۴ جوزا/خرداد، در بیانیه‌ای برنامه‌ کاری این شورا طی ماه جون را منتشر کرده و گفته است که رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان و رییس یوناما و همچنان یک نماینده از جامعه مدنی در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

بربنیاد بیانیه شورای امنیت، قرار است مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری نیز براساس قطع‌نامه ۲۶۱۵ مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱، در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در این نشست معلومات ارایه کند.

شورای امنیت تاریخ دقیق برگزاری این نشست را مشخص نکرده است.

این در حالی است که در ماه جوزای/خرداد گذشته هم این شورا نشستی را با حضور نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان برگزار کرده بود.