امریکا: با کنار گذاشتن زنان از مشارکت در جامعه امارت اسلامی به مشروعیت نمی‌رسند

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ امریکا گفته است که اگر زنان و دختران افغانستان از مشارکت در جامعه و اقتصاد
کنار گذاشته شوند، امارت اسلامی به مشروعیت نخواهند رسید.

پاتل این اظهارات را روز چهارشنبه، ۲۹ حمل/فروردین در یک نشست خبری مطرح کرده است.

جامعه جهانی یکی از پیش‌شرط‌های «حرکت به‌سمت عادی‌سازی روابط» با امارت اسلامی از جمله به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست را رعایت حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر قرار داده است.

با این حال، حکومت سرپرست همواره در واکنش به فشارهای بین‌المللی گفته که ممنوعیت کار زنان «موضوع اجتماعی داخلی» است.