کرزی: بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مسأله‌ی حیاتی است

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در دیدار با استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی، بازگشایی مکاتب/مدارس و دانشگاه‌ها به‌روی دختران را مسأله‌ی حیاتی خوانده است.

دفتر آقای کرزی نوشته است که در این ديدار استادان نهادهای تحصلی خصوصی در مورد چالش‌های این نهادها صحبت کرده و خواستار «توجه مراجع مربوط داخلی» و بین‌المللی، به‌خصوص نشست آتی دوحه در راستای بهبود وضعیت شده‌اند.

در خبرنامه‌ی دفتر کرزی که در صفحه‌ی ایکس او منتشر شده، آمده است که رییس‌جمهور پیشین با اشاره به این‌که رشد و ترقی کشور محصول تعلیم و تحصیل است، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران را مسأله‌ی حیاتی خوانده است.

او پیش از این هم بر اجازه‌ی آموزش به دختران و زنان تأکید کرده بود، اما حکومت سرپرست تا اکنون نه تنها به خواست کرزی توجه نکرده، بلکه به درخواست جامعه‌ی جهانی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران نیز پاسخ مثبت نداده‌اند.

مقام‌های امارت اسلامی اخیرا اعلام کرده بودند که یک کمیته برای فراهم‌ساختن زمینه‌ی آموزش به دختران و زنان از سوی رهبر امارت اسلامی گماشته شده است. وعده‌های مشابه در زمانی که مکاتب بسته شد نیز وجود داشت که تا اکنون عملی نشده است.