صدای امریکا: واشنگتن بازگشایی قنسولگری خود در افغانستان را بررسی می‌کند

بخش انگلیسی صدای امریکا گزارش داد که ایالات متحده «محتاطانه» و بدون به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان، در حال بررسی امکان بازگشایی قنسولگری خود در افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی است.

این شبکه نوشت که این موضوع در یک سند راهبردی جدید وزارت خارجه امریکا مطرح شده است.

در گزارش آمده که نمایانگر تغییر بالقوه سیاست امریکا برای تعامل با امارت اسلامی در جهت دستیابی به اهداف متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی است.

طبق گزارش صدای امریکا، در این سند راهبری وزارت خارجه ایالات متحده آمده: «ما همراه با حکومت سرپرست، از دسترسی شهروندان امریکایی به خدمات قنسولی، شفافیت و پاسخگویی حمایت می‌کنیم.»

در این سند همچنین به حمایت از کار نماینده ویژه امریکا در امور گروگان‌ها برای آزادی گروگان‌های امریکایی که در افغانستان زندانی‌اند، تاکید شده است.

امریکا پس از سقوط حکومت پیشین و تسلط امارت اسلامی، سفارت خود در افغانستان را بست و این نهاد در حال حاضر زیر نظر کاردار آن از دوحه فعالیت می‌کند.

در سند جدید وزارت خارجه امریکا گفته شده: «حتی تا هنگامی که امریکا امارت اسلامی را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، باید روابط کارآمدی با آنها ایجاد کنیم [تا بتواند] اهداف ما را پیش ببرد و درک ما را از آمادگی و توانایی امارت اسلامی برای انجام تعهدات‌شان در قبال [واشنگتن] را افزایش دهد.»

طبق گزارش، راهبرد جدید ایالات متحده چهار حوزه را دربر می‌گیرد که شامل مبارزه با تروریسم، کمک‌های اقتصادی، مشارکت محلی، و ارائه خدمات قنسولی برای شهروندان امریکایی و کمک به مهاجرت افغان‌ها به امریکا می‌شود.

براساس گزارش صدای امریکا، در این سند همچنین تاکید شده که ایالات متحده به صحبت درباره حقوق اساسی مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان و دختران ادامه خواهد داد.