امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت مجازات خودسرانه

مسوولان بخش نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند که بدون حکم دادگاه هیچ کسی حق مجازات خودسرانه مجرمان را ندارد.

مسوولان نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این اظهارات را در نشستی با مسوولان اداره های نظامی و ملکی ارزگان بیان کرده‌اند. 

راز محمد رییس بخش نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «دادگاه برایش ۱۰ روز حکم زندانی داده و تو تا شش ماه به این پرونده رسیدگی نکرده‌ای همه می‌گویند که این است نظام اسلامی.»

به گفته‌ی این مقام امارت اسلامی، بر بنیاد دستور رهبر امارت اسلامی، مسوولان اداره‌های نظامی و ملکی نمی‌توانند که نوجوانان و یا کسانی‌که ریش خود را تراشیده‌اند، در نهادهای حکومتی جذب کنند.

رییس بخش نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «تعمیل این فرمان بالای همه‌ی ما واجب و لازم است که نوجوانان و بی‌دین‌ها را در این نظام استخدام نکنید و در صورت تخلف مسوول اداره امر به معروف و نهی از منکر مکلف است که پی‌گیری کند که این را کی استخدام کرده و کسی که آن را استخدام کرده یک دوسیه برایش جور کرده و به دادگاه معرفی کند.»

در این نشست، والی ارزگان نیز می‌گوید که برخی از افراد از وسایط حکومتی استفاده شخصی می‌کنند و نیاز است تا در برابر آنان اقدام‌های لازم صورت گیرد.

محمد علی جان احمد والی ارزگان گفت: «نه مسوولیت نه هم وظیفه و کار دارد خو در وقت تحولات یک چیزی به دست‌اش آمده و حالا از او قسمی استفاده می‌کند مثلی‌که پدرش برایش خریده باشد و بته را در بین‌اش می‌آورد و ضرورت خانه شان هرچی که باشد در آن انجام می‌دهد.»

مسوولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم‌چنین می‌افزاید که برخی از فرامین رهبر امارت اسلامی به گونه‌ی درست عملی نمی‌شود و از مردم می‌خواهند که از این فرمان‌ها اطاعت کنند.