مقام ایرانی: افزایش مواد مخدر صنعتی در افغانستان، خطری برای ایران و تمام دنیا است

اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید که افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان، زنگ خطری برای ایران و تمام دنیا است.

به گزارش تسنیم، آقای مؤمنی در نشست «شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی» ایران گفته است که تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان «به‌شدت افزایش یافته است».

پیش از این دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارشی گفته بود که قاچاق مت‌آمفتامین تولیدشده در افغانستان به سرعت در حال افزایش است.

این نهاد در گزارش خود گفته بود که مت‌آمفتامین کشف‌شده در افغانستان و کشورهای همسایه‌ی آن در پنج سال اخیر، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

در گزارش این نهاد گفته شده بود که منشأ ‌مت‌آمفتامین کشف‌شده از کشورهای همسایه‌ نیز افغانستان است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین گفته است که این کشور ادعای طالبان مبنی بر کاهش کشت تریاک را «به هیچ وجه» قبول ندارد.

او گفته است که «تمام شواهد و آمار و ارقام‌ گویای افزایش کشت خشخاش در افغانستان است‌».

طالبان در دو سال اخیر بارها ادعا کرده‌اند که کشت، تولید و قاچاق مواد در افغانستان، کاهش چشم‌گیر یافته است.

حکومت سرپرست از کاهش کشت مواد مخدر به‌عنوان یکی از دست‌آوردهای خود یاد می‌کنند.

سازمان ملل نیز کاهش کشت تریاک در افغانستان را تأیید کرده، اما در عین حال گفته است که قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان به سرعت در حال گسترش است و بازار جهانی مواد را تغییر می‌دهد.