فراهم شدن زمینه کار در رادیو از سوی یک نابینا در جوزجان

یک جوان نابینا در جوزجان که مسوولیت نشرات یک رادیو را به دوش دارد، برای دوازده تن به شمول چهار فرد نابینا، زمینه کار را فراهم کرده است.

این جوان می‌گوید که هدف از جذب افراد نابینا، نشان دادن توانایی‌های کاری، این قشر از جامعه است.

عبدالمصور شجاع که دانش‌آموخته رشته شرعیات است می‌گوید که از سه سال به اینسو به هدف ایجاد انگیزه و توان‌مند‌سازی نابینایان، برنامه‌های علمی، دینی، فرهنگی و اجتماعی را به شنوندگان‌اش ارایه کرده است.

عبدالمصور به طلوع‌نیوز، گفت: «باوجودی که نابینا می‌باشد، اما استعداد‌های فوق‌العاده و لیاقت عالی را دارند بخاطری که بتوانم آن‌ها را تشویق کنم و توانمندی آنان را به تصویر بکشم این کار را کردم.»

به گفته آقای شجاع، او۱۶ سال در سانه‌های دیداری و شنیداری جوزجان، تجربه کاری دارد و بیش‌تر در راستای توانمند‌سازی نابینایان در این ولایت، کارکرده است.

شماری از کارمندان که زمینه کار در این رادیو برای‌شان فراهم شده است خرسند استند.

احمد باعث، گرداننده رادیو، می‌گوید: «برای این‌که ما به مردم بفهمانیم توانای‌های که معلولان دارند و این‌که معلول بودن ناتوان بودن نیست،  نقص جسمی هیچ وقتی نمی‌تواند مانع فعالیت ما در جامعه شود.»

احمد ضمیر فقیریار، کارمند تخنیک رادیو، گفت: «در این رادیو ظرفیت‌های خیلی زیاد است اگر فرصت برای‌شان مساعد شود می‌تواند از این بهتر فعالیت کند.»

با این حال، رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، ایجاد و فعالیت رسانه‌های شنیداری و دیداری را در راستای تقویت اطلاع‌رسانی در این ولایت سودمند می‌داند.

سیف الدین معتصم، رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، گفت: «این رادیو به گونه‌ای برای مردم روحیه می‌دهد اگر یک فرد از ناحیه چشم نقص دارد نباید مایوس شود.»

بربنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان، هم‌اکنون ۱۱ رادیو، یک تلویزیون و یک رسانه چاپی، در این ولایت فعالیت دارند.