سارا واحدی: می‌خواهم چهره جدید افغانستان را از طریق جوانان افغان به جهانیان نشان دهم

یک زن افغان که اخیراً در فهرست جوانان تاثیرگذار زیر ۳۰ سال در مجله بین‌المللی فوربس قرار گرفته است، می‌گوید که می‌خواهد چهرهٔ جدید افغانستان را از طریق جوانان افغان به جهانیان نشان دهد.

سارا واحدی، بنیانگذار پلتفرم «احتساب» می‌گوید که این نه تنها برای او، بلکه برای همه دختران افغان جای افتخار است.