افغانستان و پاکستان درباره تردد بس‌های مسافربری بین جلال‌آباد و پشاور به توافق رسیدند

اکسپرس تریبون نوشته براساس اسنادی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته است، طالبان و مقامات پاکستان در جلسه‌ای درباره تردد بس‌های مسافربری بین جلال‌آباد و پشاور توافق کرده‌اند.

براساس توافق دو طرف، پاکستان ایستگاهی را برای بس‌های مسافربری در نقطه مرزی تورخم و جانب افغانستان یک ایستگاه برای بس‌های مسافربری در جلال‌آباد ایجاد خواهد کرد.

روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون به نقل از منابع خود نوشته است: «تصمیم برای اجازه سفر زمینی بین دو کشور با توجه به دشواری سفر هوایی اتخاذ شده است.»

از این منبع نقل شده است که «سفر هوایی بین افغانستان و پاکستان پس از ورود طالبان به کابل دشوار شده است.»

براساس گزارش این روزنامه، پاکستان منطقه‌ای برای بازرسی ویژه مهاجران با تجهیزات مدرن در نقطه مرزی تورخم خواهد ساخت.

در گزارش گفته شده است که طالبان مسئولیت امنیت بس‌های مسافربری، مسافران و وسایل همراه آن‌ها را در داخل خاک افغانستان به دوش خواهند داشت.