نهضت زیر نام “صلح و مردسالاری” در افغانستان اعلام موجودیت کرد

در ادامۀ تشکیل جریان‌های سیاسی مربوط به افغانستان در بیرون از این کشور، نهضت صلح و مردم سالاری نیز اعلام موجودیت کرد.

شاه محمود میاخیل، معاون و سخنگوی این نهضت می‌گوید، نهضت صلح و مردم سالاری افغانستان از پنج حزب سیاسی از جمله “حزب سوسیال دموکرات افغانستان” (افغان ملت)، ” شورای عالی همبستگی حزب وطن در خارج”، “حزب ملی ترقی مردم افغانستان”، “کانگرس ملی” و جریان سیاسی جمهوری‌خواهان تشکیل شده است.

آقای میاخیل در بارۀ هدف از ایجاد این نهضت به رادیو آزادی گفت:

“اهداف ما بسیار واضح است، ما می‌گویم که جنگ راه حل در افغانستان نیست و باید یک دیالوگ معنی‌دار ایجاد شود، همه افغان‌ها در آن سهیم باشند و برای آیندهٔ افغانستان بر یک استراژی توافق کنند.”

آقای میاخیل می‌گوید، مشکلات در افغانستان با جنگ و فشار حل نمی‌شود، بلکه نیاز به یک حکومت قانونی است که به گفتهٔ او، ایجاد چنین حکومت بر اساس رای مردم ممکن است.

جریان‌های شامل در این نهضت تا اکنون به گونهٔ جداگانه در این باره چیزی نگفته‌اند.

شاه محمود مياخېل
شاه محمود مياخېل

آقای میاخیل اعلامیۀ منسوب به نهضت صلح و مردم سالاری افغانستان را در صفحهٔ فیسبوکش نشر کرده است.

در بخشی از این اعلامیه در مورد نظام موجود در افغانستان آمده است: “هرنوع حقوق بشری افغان‌ها زیر پا شده است، همچنان زنان از همه حقوق‌شان، آموزش، کار و سفر محروم اند، تمام فعالیت‌های سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها متوقف شده است.”

این نهضت در حالی اعلام موجودیت می‌کند که هفتهٔ گذشته یک جریان سیاسی دیگر به نام حزب ملی آزادی افغانستان به رهبری رحمت‌الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان نیز اعلام موجودیت کرد.