گوگل: حسابهای ایمیل حکومت افغانستان را موقتاً مسدود کرده ایم

 رویترز به نقل از یک منبع آگاه، گزارش داده است، که گوگل شماری نامعلومی از حسابهای ایمیل حکومت افغانستان را به طور موقت مسدود کرده است.گوگل در حالی به این اقدام مبادرت ورزیده است که نگرانی از بابت اوراق دیجیتلی بجا مانده از سوی مقامات سابق حکومت و شرکای بین المللی آن افزایش یافته است. 

در هفته های بعد از تسلط طالبان بر افغانستان ، گزارش هاخاطر نشان ساخت که طالبان ممکن بتوانند با معلومات به دست آمده از سیستم بایو متریک و سیستم معاشات برای هدف گیری دشمنان خود استفاده کنند.

در یک بیانیه که شرکت گوگل روز جمعه ۳ سپتمبر (۱۲ سنبله) منتشر کرد، مسدود کردن حساب های ایمیل حکومت افغانستان را تائید نه کرده است.در اعلامیه گفته شده است که این شرکت وضعیت افغانستان را بررسی میکند و “برای مصئون کردن حسابهای مربوط اقدامات موقتی را روی دست گرفته است.”

یک کارمند حکومت افغانستان به رویترز گفته است که طالبان تلاش میکنند که معلومات حسابهای مقامات سابق را بدست آوردند. این کارمند سابق گفت طالبان از او خواسته اند که اطلاعات ثبت شده در سرورهای وزارت را که وی در آن کار میکرد، حفظ کند ، او میگوید. ” اگر من این کار را انجام دهم ، آنان به اطلاعات و ارتباطات رسمی رهبری سابق وزارت دسترسی خواهند یافت.”

این کارمند گفته است که نمیخواهد با طالبان همکاری کند و خودرامخفی کرده است. رویترز هویت این کارمند و وزارت راکه وی در آن کار میکند به خاطر مصئونیتش افشا نمیکند.

اطلاعات که در مورد حساب های برخی از مقامات حکومت افغانستان موجود است نشان میدهد که ادارات دولتی افغانستان به شمول وزارتهای مالیه، صنایع ، و معادن از سرورهای گوگل برای ایمیل های خود استفاده میکنند.

با بدست آوردن معلومات از دیتابیس های حکومت و ایمیل ها، طالبان ممکن معلومات را در مورد کارمندان حکومت سابق،وزرای سابق، قراردادیان حکومت، متحدین قومی و شرکای خارجی آن بدست آورند.

چاد اندرسن پژوهشگر امور امنیتی در شرکت اطلاعاتی دومین تولز که به رویترز در مورد معلومات وزارتخانه ها معلومات داده بود، میگوید” این به آنان معلومات زیادی رافراهم خواهد کرد ” او افزود ” فقط داشتن یک لست کارکنان در گوگل شیت یک مشکل بزرگ است”. به خاطریکه کارکنان حکومت به اساس آن مورد پیگرد قرار میگرند.”

چندین وزارت خانه ای افغانستان به شمول وزارت خارجه افغانستان و ریاست جمهوری از ایمیل های شرکت مایکروسافت نیز استفاده کرده اند. ولی تاهنوز معلوم نیست که این شرکت کدام اقدامی را برای جلوگیری از افتیدن معلومات بدست طالبان انجام داده یا خیر.

مایکروسافت در این باره تبصره نکرده است.

آقای اندرسن میگوید تلاش طالبان برای کنترول تاسیسات دیجتلی که توسط امریکا ساخته شده یک موضوع قابل اهمیت است. زیرا اطلاعات که از این دیتابیس ها بدست طالبان می افتد ممکن برای شان از هلیکوپترهای کهنه اهمیت زیاد داشته باشد.