اعزام تیم‌های فنی کمیسیون انتخابات به ولایات برای بازشماری آرا

نگاه نو_ کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده است که تیم‌های تخنیکی و فنی فردا به منظور بازشماری آرا به ولایات اعزام خواهند شد. هدف از این اقدام، آمادگی برای تفتیش و بازشماری آرا در تمامی ولایات افغانستان عنوان شده است.
مواضع تیم‌های انتخاباتی پیشرو در این باره یکسان نیست. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات خواسته تا ابتدا سقف مجموعی آرای بکار رفته در انتخابات مشخص شود و بعد برای بازشماری اقدام شود.
اما تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی رییس جمهور خواهان آغاز سریع روند بازشماری شده تا کمیسیون انتخابات از تقویم اعلام شده دومی برای اعلام نتایج مقدماتی عقب نماند.