حکمتیار: میلیون‌ها دالر به سود یک نامزد در انتخابات هزینه شده‌است

حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه (۲۸ میزان/مهر) در یک نشست خبری از هزینه شدن ده‌ها میلیون دالر به سود یک نامزد در انتخابات، سخن می‌زند.

نگاه نو_ حکمتیار از این نامزد نام نبرد، اما ادعا دارد که یکی از دسته‌های انتخاباتی تا چهار میلیون دالر برای برگزاری یک نشست درجریان پیکارهای انتخاباتی هزینه کرد، اما این نشست برگزار هم نشد.

به گفتۀ او، این تیم از ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دالر در پیکارها برای پیروزی مصرف کرد که توزیع پول از پنج هزار تا ۱۵۰هزار دالر بخشی از برنامه‎ها برای افراد مشخص بود.

او از کمیسیون مستقل انتخابات نیز سخت انتقاد کرد و افزود که بی برنامه‎گی این نهاد سبب شد تا شمار زیادی از نام‌ها از فهرست رأی دهنده‌گان به گفتۀ او به دلایل سیاسی، حفظ شده بودند و به جای آنها نام‌های خیالی برای تقلب اضافه شدند.

حکمتیار می‌افزاید که درحدود یک میلیون رأی غیربایومتریک در صندوق‎ها ریخته شده‌است و کمیسیون باید به این پاسخ بدهد.

او در این باره اضافه کرد که در نشست میان کمیسیون انتخابات و نامزدان انتخاباتی، این کمیسیون گفته بود که تنها رأی از طریق دستگاه‌‎های بایومتریک، پیش خواهد رفت.

به گفتۀ وی، سهمدار ۲۵درصد در شرکت فراهم کننده دستگاه‎های شناخت بایومتریک ” درمالوگ”، حکومت آلمان سهیم است ونباید با چنین شرکت وابسته به حکومت وغیرمستقل قرار داد می‌شد.

او همچنان از آنچه که مداخلۀ دیپلومات‌ها در روند انتخابات می‌داند، انتقاد کرد و افزود: “کی به دیپلومات‌های کشورهای خارجی اجازه داده‌است به کمیسیون‌های انتخاباتی هر روز سر بزنند، مشاور(در این کمیسیون‌ها) داشته باشند.”

او نیز از مردم خواست تا روند انتخابات را “جدی” بگیرند، زیرا به گفتۀ وی دربارۀ سرنوشت آن‎ها بازی خواهد شد و از مردم خواست که دربارۀ تقلب در انتخابات، بی تفاوت نباشند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com