پولیس اتریش یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل بازداشت کرد

پولیس اتریش یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل یک تن توسط چاقو و زخمی ساختن کارمند یک کمپ پناهجویان از شهر لینز آن‌کشور بازداشت کرده است.

نگاه نو_ پولیس می‌گوید، متهم دیروز دوشنبه (۱۴ اکتوبر) در منطقۀ وولوویتز در نزدیکی مرز با جمهوری چک با چاقو در یک کمپ پناهجویان حمله کرد و یک تن را زخمی ساخت.

سپس با بایسکل از آن محل گریخت و با کشتن یک باشندۀ همین شهرک، موتر او را با خود برد.

پولیس اتریش تحقیق را در مورد علت رویداد آغاز کرده است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com