ملل متحد: برخی چالش‌ها هنوزهم ثبات افغانستان را تهدید می‌کنند

(یو.ان.او.دی.سی) می‌گوید: “کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان زمینه را برای شورشیان مساعد می‌کند که صدها میلیون دالر بدست آورند.”

نگاه نو_ یوری فیداتوف مسئول این دفتر دیروز (سه‌شنبه ۱۰ سپتمبر) در مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان گفت: “چالش‌های مانند مواد مخدر، جنایات اقتصادی و مالی، فساد اداری، پول‌شویی و تمویل تروریزم هنوز هم ثبات افغانستان را تهدید می‌کنند.”

به گفته او، این چالش‌ها به پلان‌های اقتصادی حکومت افغانستان نیز ضربه می‌زند.

آقای فیداتوف گفت بعضی خبرهای خوب هم در این رابطه وجود دارند.

او گفت: “کار روی یک سروی جریان دارد و تا ماه اکتوبر نشر خواهد شد، ولی چیز واضح اینست که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش یافته است.”

فیداتوف دلیل کاهش را محدود شدن بازار و آب و هوا خواند.

وی گفت تلاش‌های حکومت افغانستان و کشورهای دیگر منطقه را در این راستا که از سوی ملل متحد حمایت می‌شود نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

او تاکید کرد که در این بخش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در کابل همکاری تخنیکی فراهم می‌کند.

وی افزود: “تیم‌های سیار بازداشت و واحدهای کنترول که با حمایت (یو.ان.دی.سی) تشکیل شده‌اند در سال گذشته در حدود هشت صد کیلوگرام هرویین، بیش از ۱.۲ تُن تریاک و تقریباً ۹ تُن چرس را توقیف کردند.”

آقای فیداتوف همچنان گفت همکاری منطقه‌ای سبب شده که سطح قاچاق مواد مخدر افغانستان “از شمال این کشور بسمت روسیه کاهش” پیدا کند.

او گفت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در بخش تقویت و حمایت از دهقانان همکاری دارد تا از این طریق هم کشت کوکنار در افغانستان کاهش یابد.