در ۷ ولایت افغانستان بالای ۲۷۰۰ هکتار زمین باغ‌های خرما ساخته می‌شود

وزارت زراعت و مالداری می‌گوید، به ارزش ۱۱۵ میلیون دالر در هفت ولایت بالای ۲۷۰۰ هکتار زمین باغ‌های خرما ساخته می‌شود.

نگاه نو_ اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو ازادی گفت: “این هفت ولایت، ننگرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز و خوست می‌باشند، این ولایت‌هایست که شرایط ساخت، باغ‌های خرما در آن مساعد است.”

وی می‌افزاید که این باغ‌های خرما تا پنج سال آینده ساخته خواهد شد و بودجه آن از سوی وزارت زراعت پرداخته می‌شود.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com