معاینات صحی دانش‌آموزان جدیدالشمول در کابل شروع شد

برنامه مشترک وزارت‌های معارف و صحت عامه برای معاینات صحی دانش‌آموزان جدیدالشمول امروز پنج‌شنبه ششم سرطان در ولایت کابل آغاز شد.

نگاه نو_ محمدمیرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، هنگام شروع برنامه معانیات صحی دانش‌آموزان جدیدالشمول در لیسه استقلال، گفت که این برنامه در دو مرحله اجرا می‌شود.

به گفته بلخی، در مرحله نخست، ۱۲ هزار دانش‌آموز در ۴۰ باب مکتب در شهر کابل، زیر پوشش این برنامه قرار می‌گیرند. مرحله دوم این برنامه در سطح زون‌ها تطبیق خواهد شد.

طبق این برنامه، قرار است دانش‌آموزان جدیدالشمول از سه ناحیه شامل «جوف و دهن»، «چشم» و «گوش» مورد معاینات صحی قرار گیرند.

هدف از معاینات صحی این طیف از دانش‌آموزان، بررسی وضعیت صحی و تقویت شاخصه‌های یادگیری آن‌ها عنوان شده است.

بلخی از جانب دیگر گفت که پالیسی «حفط‌الصحه مکاتب» در آینده نزدیک نهایی می‌شود. او هم‌چنان افزود که برنامه آگاهی‌دهی وزارت معارف در راستای قاعده‌گی دختران نیز ادامه دارد.

با این حال، ماموسی زیور، سرپرست وزارت صحت عامه، اعلام کرد که برنامه معاینات صحی دانش‌آموزان در چهارچوب ۳۴۰ اتاق صحی و آموزش ۸۳۵ معلم دنبال خواهد شد.

معاینات صحی دانش‌آموزان در بدو ورود به مکتب، از برنامه‌های مهم است که در مکاتب بسیاری از کشورهای جهان تطبیق می‌شود.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com