روز جهانی منع تجاوز جنسی؛ زنان و کودکان افغان قربانیان اصلی این تجاوز هستند

۱۹ جون مصادف است به روز جهانی منع تجاوز جنسی در جریان جنگ.

نگاه نو_ روز جهانی منع تجاوز جنسی در جریان جنگ در حالی فرا می‌رسد که موارد استفاده و تجاوز جنسی در میدان‌های جنگ در افغانستان افزایش یافته‌است.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۹ قضیه تجاوز جنسی که تعداد ان در میدان‌های جنگ اتفاق افتاده را مستند کرده‌اند در حالی‌که به گفته این کمیسیون بسیاری قضایا ثبت نمی‌شوند.

لطیفه سلطانی مسئول حمایت از بخش زنان این کمیسیون می‌گوید گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول بیشترین تجاوز‌های جنسی در جریان نبرد است.

او گفت: “گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در هرساحه را که تحت تصرف آوردند، در قدم نخست به آزار و اذیت زنان پرداخته‌اند، یک دختر چهارده ساله در سمت شمال را که مصاحبه کردیم گفتند مورد تجاوز جنسی توسط داعش قرار گرفت، در شرق افغانستان خانمی گفت که چهار بار مورد تجاوز جنسی اعضای داعش قرار گرفته‌است.”

زنان و کودکان قربانیان اصلی این تجاوز‌ها هستند.

به گفته کمیسیون حقوق بشر، تجاوز جنسی در جریان جنگ، جنایت جنگی حساب میشود.

خانم سلطانی گفت که در کنار مخالفان مسلح دولت نیرو‌های دولتی هم عامل تجاوز‌های جنسی در میدان‌های جنگ اند.

او افزود: “متأسفانه تعداد قضایای داریم که مشخصاً توسط پولیس محلی یا اربکی صورت می‌گیرد زورمندان محل زنان و کودکان را مورد ازار و اذیت قرار می‌دهند.”

با تماس‌های مکرر، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این باره پاسخ ندادند.

نیرو‌های دولتی در حالی مسئول یک بخش از تجاوز‌های جنسی در میدان نبرد دانسته می‌شوند که قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال در سال ۱۳۹۶ نافذ شد.

در این قانون چگونگی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان روشن شده‌است و مجازات، جریمه‌های نقدی برای متخلفان نیز در نظر گرفته شده‌است.

از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که هیچ موردی در پیوند به تجاوز‌های جنسی در میدان نبرد از سوی اردوی ملی ثبت نشده‌است.

زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نیرو‌های اردوی ملی متعهد به تطبیق قوانین اسلامی و نافذه کشور اند.

او گفت: “موضوعات جنسی در چوکات اردوی ملی ما وجود ندارد، ما اطمینان می‌دهیم که نیرو‌های دفاعی تعلیم یافته اند و قوانین اسلامی، افغانی و اصول جنگ را مراعت می‌کنند.”

از سوی هم شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشری از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که در میدان‌های نبرد اصول جنگی را مراعت کنند.

لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان: “هر جرمی که صورت می‌گیرد ما نگران هستیم، نباید نقض حقوق بشری صورت گیرد نباید جنایت جنگی در منازعات مسلحانه صورت گیرد، قوانین ملی، اسلامی و بین المللی باید احترام شود اما متأسفانه از سوی طرف‌های درگیر جنگ نقض می‌شود.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com