افغانستان و گنج ۳ ترلیون دالری لیتیم

برخی از گزارش ها منابع لیتیم افغانستان را تا ۳ ترلیون دالر برآورد کرده اند..

نگاه نو_ سازمان زمین‌شناسی امریکا پس از بررسی‌ها از احتمال وجود منابع لیتیم در ولایات غزنی، هرات و نیمروز خبر داده بود.

در همین راستا سید زمان هاشمی کارشناس اقتصادی افزود لیتیم یکی از مهمترین وسایل ذخیره الکتریسیته محسوب می‌شود و از این فلز نادر بیشتر در تکنالوژی های نوین از جمله باتری مبایل های هوشمند، موترهای الکتریکی، کمپیوتر‌ها و طیارات بی یپلوت استفاده می‌شود.

عبدالقادر مفتی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در سخنانی از آغاز بررسی ها درباره منابع لیتیم کشور خبر داد و بیان کرد برخی از گزارش ها این منابع را تا ۳ ترلیون دالر برآورد کرده اند.

چندی پیش نیز منابعی در دولت به شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی گفته بود که شرکت امنیتی بلک واتر تلاش می‌کند تا قرارداد استخراج معادن و ذخایر طبیعی افغانستان را به دست آورد.

منابع خبری تصریح کردند که رییس شرکت امنیتی بلک واتر به دنبال اسختراج معادن طلا، لیتیم و گاز افغانستان است.

بر اساس این گزارش اریک پرنس رییس شرکت امنیتی بلک واتر پیش از این دوبار در راستای دست یابی به قرارداد استخراج معادن به افغانستان سفر کرده است.