ارتقا فاریاب به ولایت درجه یک

رئیس جمهور غنی: فاریاب به ولایت درجه یک ارتقا می یابد.

نگاه نو_ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت فاریاب قبل از ظهر امروز با جوانان و فعالین جامعه مدنی آن ولایت، دیدار کرد.

در این دیدار، ابتدا سید زین العابدین عابدی به نمایندگی از دیگران صحبت نموده، ضمن حمایت از کارکردها و برنامه های حکومت، خواست ها و پیشنهادات مردم ولایت فاریاب را در بخش های تامین امنیت، باز نمودن شاهراه میمنه – اندخوی، توجه به ساخت بند المار، انتقال آب مرغاب به فاریاب، توجه به زراعت و مالداری، ارتقای شفاخانه صد بستر به سه صد بستر، توجه به ساخت شاهراه هرات – میمنه، ایجاد اشتغال برای جوانان این ولایت و ارتقای ولایت فاریاب از درجه دوم به درجه اول با رئیس جمهور شریک ساخت.

رئیس جمهور کشور از فعالیت های جوانان و جامعه مدنی ولایت فاریاب قدردانی کرد و گفت که این ولایت تمام معیارهای یک ولایت درجۀ اول را دارا می باشد و به ولایت درجه اول ارتقا می یابد. وی افزود: فاریاب به گونۀ واقعی قانون محور است و الگوی کوچک افغانستان می باشد و تمام اقوام در این ولایت در کنار هم برادرانه زندگی می کنند.

رئیس جمهور غنی گفت که حکومت تمرکز جدی به خاطر تامین امنیت و باز شدن شاهراه ها دارد و اطمینان داشته باشید که قوای دلیر امنیتی و دفاعی، امنیت ولایت فاریاب را تامین می کنند. وی افزود که آب های ما مهار می شود که با مهارشدن آن حلقۀ خبیثه سیلاب ها و خشکسالی از بین میرود.

رئیس جمهور با بیان اینکه زراعت و مالداری منابع اصلی درآمد مردم فاریاب را تشکیل می دهد، به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که بالای طرحی کار نماید که ولایت فاریاب به عنوان مرکز مالداری افغانستان مبدل گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که پیام من به نسل جوان این است که اقتصاد و تشبث را محور اصلی فعالیت های شان قرار بدهند تا به فقر و عدم اشتغال نقطۀ پایان گذاشته شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که هر زبان افغانستان نقطۀ وصل است و بالای زبان عظیم ازبیکی سرمایه گذاری می شود، زیرا در گسترش روابط منطقوی ما تاثیر مثبت دارد.