غنی: اطفال در افغانستان هنوز هم با خطر بیماری پولیو روبه‌رو اند

محمد اشرف غنی این سخن را عصر دیروز یکشنبه در دیدار با داکتر تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان در ارگ گفت.

نگاه نو_ رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که اطفال این کشور هنوز هم با خطر بیماری پولیو یا فلج اطفال روبه‌رو اند.

محمد اشرف غنی این سخن را عصر دیروز یکشنبه در دیدار با داکتر تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان در ارگ گفت.

در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی گفته شده‌است، با وجود این‌که از سوی نهادهای جهانی، منابع زیادی برای محو پولیو در افغانستان به مصرف رسیده، اما هنوز هم اطفال این کشور از این بیماری رنج می‌برند.

رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان صحی جهان خواسته است که همکاری‌هایش را در بخش صحت طفل و مادر و بخش‌های دیگر صحی در افغانستان افزایش دهد.

بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، ۲۱ واقعه مثبت پولیو در سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان ثبت شده‌اند.

مقام‌های وزارت صحت افغانستان گفته‌اند که بنابر تهدیدات امنیتی، اضافه از یک میلیون کودک عمدتاً در جنوب این کشور از واکسین ضد پولیو محروم شده‌اند.