رئیس جمهور غنی: باید به فعالیت های تولیدی زنان توجه بیشتر شود

رئیس جمهور: در مصرف بودجۀ وزارت صنعت و تجارت باید به فعالیت های تولیدی زنان توجه بیشتر شود.

نگاه نو_ محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

در این دیدار که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا افسانه رحیمی رئیس هیات مدیره و منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان صحبت نموده، از رئیس جمهور به خاطر حمایت اش از ایجاد این نهاد و توجه به زنان تجارت پیشه و صنعت کار، تشکر کردند.

آنان گفتند که اعضای هیأت مدیره این نهاد از طریق رقابت آزاد انتخاب می شوند و این نهاد در شماری از ولایت نمایندگی خویش را ایجاد کرده است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از حضور زنانی متشبث که از ولایات کابل، ننگرهار، هرات، مزارشریف و کندهار آمده بودند، تشکر کرد و هدایت داد که به منظور دایمی‌ساختن اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اقدام خواهدشد.

وی گفت که به ادارات دولتی و نهادهای متشبث اجازه نمی‌دهیم که مانع فعالیت‌های اتاق تجارت و صنایع زنان شوند.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که در مصرف بودجۀ وزارت تجارت و صنعت باید به فعالیت های تولیدی زنان توجه بیشتر شود و همچنان نهادهای دولتی ضروریات شان را از تولیدات زنان متشبث خریداری نمایند، مشروط به اینکه خدمات آنان، معیاری باشد.

رئیس جمهور گفت که امتیاز نشر علامت “ساخت زنان افغان” به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان داده شود و همچنان منظور بازاریابی به تولیدات زنان متشبث، یک طرح واضح ترتیب شود.

در این دیدار لوح سپاس از سوی مسئولین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به رئیس جمهور کشور اهدا گردید و همچنان نمونه های از بسته بندی تولیدات زنان افغان که باعث ارزش افزایی در تولیدات آنان شده است، از سوی منیژه وافق به رئیس جمهور کشور نشان داده شد.