۸۹ مددجوی افغانی به کشورشان منتقل شدند

مدیر ندامتگاه قزلحصار از انتقال ۸۹ مددجوی افغانی از این ندامتگاه به کشورشان خبر داد و گفت: سال گذشته نیز ۸۰ مددجوی تبعه افغان با طی کردن مراحل قضایی به کشورخود بازگشتند.

نگاه نو_ گرامی افزود: در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین کشور ایران و افغانستان و با تلاش وزارت دادگستری و سازمان زندان‌ها این زندانیان از طریق مرز‌های قانونی به کشورشان انتقال یافتند.
وی اضافه کرد: ۱۶۰ زندانی افغانستانی متقاضی انتقال به کشور خود بودند که با درخواست این تعداد موافقت شده و بقیه افراد نیز به مرور زمان منتقل خواهند شد.
گرامی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز ۸۰ مددجوی تبعه افغان با طی کردن مراحل قضایی به کشورخود بازگشتند.