۷۴ درصد مهاجران افغان در ایران و پاکستان زیر سن ۲۴ سال هستند

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گوید که شمار مهاجران نسل دوم و سوم افغانستان در ایران و پاکستان افزایش یافته و حدود ۷۴ درصد مهاجران افغان مقیم این دو کشور کم‌تر از ۲۴ سال عمر دارند.

نگاه نو_ سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در نشست استماعی مجلس نماینده‌گان روز شنبه، سی‌ام سنبله، گفت که ۷۴ درصد مهاجران افغانستان مقیم ایران و پاکستان که زیر ۲۴ ساله‌گی قرار دارند، کشورشان را ندیده‌اند.

او افغانستان را از کشورهای عمده و منبع مهاجرت توصیف کرد و گفت که در حال حاضر شش میلیون و ۵۰۰ هزار افغان در کشورهای مختلف زنده‌گی می‌کنند. طبق معلومات وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، حدود ۸۰ درصد کل مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان زنده‌گی می‌کنند و حدود ۲۰ درصد دیگر در ۷۰ کشور مختلف جهان به سر می‌برند.

عالمی بلخی از جانب دیگر گفت که در جریان پنج سال حکومت وحدت ملی چهار میلیون نفر به کشور بازگشته‌اند و مجموع بازگشت‌کننده‌گان از سال ۲۰۰۲ به این‌سو به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان از جانب دیگر اعلام کرد که در سال جاری ۴۱۴ هزار و ۹۲۵ نفر در سطح کشور بی‌جا شده‌اند. از این میان ۱۵۲ هزار و ۵۰۲ نفر دوباره به مناطق‌شان برگشته‌اند. هم‌چنان ۲۷۹ هزار و ۲۵۸ خانواده که یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۰۶ نفر می‌شود، در بی‌جاشده‌گی به سر می‌برد.