۷۰ درصد مهاجرین افغان مقیم پاکستان، متولد همان کشور اند

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که هفتاد درصد مهاجرین افغان که در پاکستان مقیم اند، در همان کشور تولد شده اند.

نگاه نو_ آقای بلخی پس از ختم نشست چهارجانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اسلام آباد گفت در صورت برگشت این مهاجرین به کشورشان، دولت افغانستان مکلف است که برای آنان زمینه تحصیل، اشتغال و حمایت‌های حقوقی را فراهم کند.

بربنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تا اکنون ۲۰۳ هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان برگشته اند.

رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که بیشترین رقم برگشت کنندگان از ایران بوده است.

آقای باهر افزود که در حدود شش ماه گذشته، ۱۸۲ هزار مهاجر افغان از ایران عودت کرده اند که از میان آنان، یک هزار تن شان به گونه داوطلبانه و ۱۸۱ هزار تن شان “به گونه اجباری” به افغانستان برگشته اند.

بربنیاد آمار وزارت مهاجرین، حدود چهارهزار نفر نیز از پاکستان عودت کرده اند.

آقای باهر، در مورد دلیل افزایش رقم اخراج مهاجرین افغان از ایران وضاحت نداد؛ اما گفت که دلیل کاهش عودت مهاجرین از پاکستان، ثبت حدود ۸۶۰ هزار افغان بدون مدرک در آن کشور است.

پیش از این، برخی مقام‌های ایرانی هشدار داده بودند که شدت تنش میان ایالات متحده و ایران، ممکن است مهاجرین افغان در آن کشور را متاثر سازد.

بربنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان در حال حاضر، دونیم میلیون افغان در پاکستان، دو میلیون و چهارصد هزار افغان در ایران، ۴۸۰ هزار افغان در کشورهای عربی و یک میلیون افغان در کشورهای اروپایی، امریکایی و آسترالیایی زندگی می‌کنند.