‘ ۳۴۸ میلیون دالر برای پروژۀ منابع آبی ارغنداب کندهار کمک شد’

بانک توسعه آسیایی به ارزش بیش از ۳۴۸ میلیون دالر امریکایی برای اجرای پروژۀ منابع آبی ولسوالی ارغنداب کندهار کمک کرد.

نگاه نو_ وزارت مالیه با نشر اعلامیۀ می‌گوید که موافقتنامۀ این کمک بدون بازپرداخت امروز چهارشنبه میان نرندرا سنگرو، رئیس بانک توسعه آسیایی و محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به امضا رسید.

در اعلامیه آمده است پروژه توسعه منابع آبی یک‌پارچه ارغنداب با توان‌بخشی و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی بند دهله، دسترسی و مدیریت منابع آب در ولایت کندهار را بهبود می‌بخشد.

مسئولان در وزارت مالیه می‌گویند که توسعه این پروژه آبی در زمینه تولید برق، افزایش سطح حاصلات زراعتی و باغداری مفید خواهد بود.