۲۰۱۹ از نگاه رشد اقتصادی چگونه سالی برای افغانستان بوده است؟

نگاه نو_ سال ۲۰۱۹ میلادی برای افغانستان در کنار مشکلات امنیتی، چالش‌های سیاسی، فراز و فرودهای انتخاباتی و چالش‌های دیگر، از رهگذر رشد اقتصادی سال خوبی ارزیابی شده است.

وزارت اقتصاد افغانستان سال ۲۰۱۹ را پُر دست آورد برای کشور می‌خواند.

محمد یونس سالک سخنگوی این وزارت می‌گوید در این سال رشد اقتصادی افغانستان ۲.۹ درصد بود – آماری که خوشبینی هایی را برای رشد اقتصاد کشور به میان آورده است.

او گفت: “با وجود مسایل بزرگ سیاسی توسعه اقتصادی کشور قابل ملاحظه بود. تخمین ما این بود که نزدیک به ۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و ما به هدف تعیین شده خود را رسانیدیم و امیدواریم که در سال آینده توسعه اقتصادی بهتر از امسال داشته باشیم.”

این وزارت می‌گوید افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به ارزش یک میلیارد دالر صادرات داشته است که این افزایش ۱۵۰ میلیون دالری را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد.

گشایش دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه، صادرات و واردات از بندر چابهار، بازاریابی بهتر به تولیدات افغانی در مارکیت‌های جهان، تطبیق استراتژی صادرات افغانستان، برگزاری نمایشگاها در کشور‌های جهان، ایجاد مسیر ترانزیت با کشورهای قزاقستان، هند، ازبکستان و مشخص نمودن شش تولید مهم کشور از عوامل اصلی این رشد گفته می‌شود.

برگزاری نمایشگاه زراعتی افغانستان در عربستان سعودی

میوۀ تازه و خشک، زعفران، نباتات طبی، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از محصولات عمدۀ صادراتی افغانستان شمرده شده اند.

آنچه وزارت تجارت و صنعت افغانستان به رادیو آزادی گفته است، نشان می‌دهد که میزان صادرات در هشت ما ۲۰۱۹ میلادی در مقایسه با همین زمان پارسال دو برابر افزایش داشته است.

وزارت مالیه افغانستان نیز سال ۲۰۱۹ را از نگاه درآمد، سال خوب می‌گوید. در این سال تاکنون ۲۸۰میلیارد افغانی درآمد جمع آوری شده است.

شمع روزخان مسجدی سخنگوی این وزارت می‌گوید: “سال ۲۰۱۹ یا سال مالی ۱۳۹۸ با دست آوردهای خوبی پایان یافت. عواید ملی در این سال به حدود ۲۸۰ میلیارد افغانی رسید و این بیشترین رقم در ۱۸ سال گذشته است. اگر ما این رقم را با سال گذشته مقایسه کنیم ۱۹ درصد در عواید افزایش آمده است.”

حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۹ روی سکتور زراعت نیز تمرکز بیشتر کرده است و تلاش کرده که محصولات زراعتی افغانستان را نیز رشد دهد.

حاصلات زعفران در ولایت فاریاب. December 02 2019

بر اساس آخرین آمار وزارت زارعت و مالداری افغانستان، میزان تولید زعفران در سال روان نزدیک به بیست متریک تُن رسید در حالی که تولید زعفران در سال گذشته ۱۶متریک تن بوده است و این محصول یک بار دیگر در جهان از نگاه رنگ و طعم در مقام نخست قرار گرفت.

در کنار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد حاصلات میوه تازه و سبزیجات متنوع، این وزارت می‌گوید، حاصلات گندم للمی و آبی امسال در این کشور به بیش از پنج‌ میلیون تن می‌رسد که ۴۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد در حالیکه سال گذشته این رقم سه عشاریه شش میلیون تن بود.

یک سروی دیگر این وزارت نشان می‌دهد که کشت و تولید برنج در سال روان در مقایسه با سال گذشته؛ ده درصد افزایش یافته است. بربنیاد این سروی امسال افغانستان ۳۸۳ هزار تن برنج تولید کرده است.

اما در کنار این همه رشد اقتصادی و افزایش در آمد ملی افغانستان، این کشور به اساس گزارش رده ‌بندی تازه کشورها از نظر سهولت کسب‌ و کار توسط بانک جهانی شش پله سقوط کرده است.

در این رده ‌بندی افغانستان در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته‌ است؛ در حالی که در سال گذشته جایگاه ۱۶۷ را به ‌خود اختصاص داده بود.

یک نتیجه‌گیری اخیر اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم نشان می‌دهد که نبود زیر بناهای درست و گسترش ناامنی‌ها از مشکلات اساسی در برابر فعالیت‌های بخش خصوصی در افغانستان اند.

جان آقا نوید سخنگوی این اتاق گفت: “مشکلات امنیتی، نبود زیربنا، فساد، کمبود برق، تاخیر در کارهای اداری و برخی مشکلات دیگر در این سال کار و بار را آسیب رسانیده بود.”

با این همه سیف الدین سیحون یکی از آگاهان اقتصادی می‌گوید که افغانستان بیشتر یک کشور وارداتی و مصرفی می‌باشد و تازمانی‌که روی زیربنای این کشور کار اساسی صورت نگیرد رسیدن به توسعه اقتصادی این کشور دشوار خواهد بود.

او تاکید کرد که در کنار تامین انرژی سهولت‌های سرمایه گذاری به تاجران افغانی و خارجی محیط کار مصون فراهم گردد تا با ایجاد صنایع بیشتر وضعیت اقتصادی رو به بهبود برود.