۱۰۴ قاچاقچی انسان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند

بر اساس گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، نهادهای امنیتی، در سال گذشته ۱۰۴ مظنون به قاچاق انسان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌اند.

نگاه نو_ عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که ریاست کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را نیز برعهده دارد، در یک نشست خبری گفت: «جمعاً ۱۵۴ قضیه قاچاق انسان در سال گذشته به لوی‌سارنوالی فرستاده شده و از این میان ۱۴۵ تحت پی‌گرد قرار گرفته و دوسیه‌های‌شان به محاکم فرستاده شده و نُه قضیه دیگر زیر کار است.»

بر اساس این گزارش ریاست عمومی امنیت ملی با شناسایی ۵۵ شبکه قاچاق انسان و عملیات علیه ۳۴ شبکه، ۴۱ قاچاقچی انسان را بازداشت و نیز وزارت داخله با بررسی ۱۲۲ قضیه‌ی قاچاق انسان، ۶۳ مظنون را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

وزیر عدلیه گفت که از جمع متهمان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ۷۵ تن به حبس‌های طویل، متوسط و قصیر محکوم به شده‌اند.

وزیر عدلیه افزود که تا اکنون مؤسسه‌های همکار در هم‌آهنگی با ادارات عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، یک هزار و ۵۰ تن از آسیب‌دیده‌گان قاچاق انسان را تحت حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده‌اند که برخی به خانواده‌های‌شان پیوسته‌اند.

هم‌چنان این کمیسیون برای بیش از هشت هزار و ۶۰۰ تن از مهاجران برگشت‌یافته، خدمت‌رسانی کرده است.

وزیر عدلیه هم‌چنان گفت که کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، در همکاری با مؤسسه‌های بین‌المللی، ۵۴ هزار و ۲۴۲ فرد و خانواده‌ی رد مرز شده از عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی را پس از حمایت‌های لازم، به خانواده‌‌های‌شان سپرده است.

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در ۱۳۹۰ با عضویت ۱۶ نهاد دولتی و غیردولتی ایجاد شد.

مسوولان این کمیسیون می‌گویند که دولت در شش ساحه شامل ساختار، کشف جرایم و بازداشت مظنونان قاچاق انسان، رسیده‌گی به قضایا و محاکمه‌ی متهمان، آگاهی‌دهی عامه، حمایت از قربانیان و ایجاد هم‌آهنگی منطقه‌ای و جهانی تلاش کرده‌اند.