یک فرمانده ارشد گروه داعش در افغانستان کشته شد

نیروهای امریکایی، می‌گویند یک فرماندۀ گروه داعش که مسؤول رساندن مواد انفجاری و اسلحه به اعضای این گروه بود، در عملیات این نیروها کشته شده‌است.

نگاه نو_ نیروهای امریکایی در افغانستان، روز شنبه (۲۲ جدی) تأیید کردند که یک فرماندۀ ارشد گروۀ داعش در یک عملیات این نیروها در شرق افغانستان، کشته شده‌است.

سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان، می‌گوید که این فرماندۀ گروه داعش، خطاب امیر نام داشت و دو روز پیش در یک عملیات در ولایت ننگرهار، کشته شد.

به گفتۀ سخن‌گوی نیروهای امریکایی، کشته شدن او به حفظ جان غیرنظامیان از حمله‌های آیندۀ داعش کمک می‌کند و نیز حضور داعش را در افغانستان، تعضیف خواهد کرد