یک بانوی جوان معین وزارت داخله افغانستان شد

ریس جمهور حسنا جلیل ۲۶ساله را که در رشته اداره منجمنت تحصیل کرده به تازگی به عنوان معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله گماشته است.

نگاه نو-  نزدیک به دو دهه اخیر، این نخستین‌باری است که یک زن کرسی معاونت یک نهاد امنیتی را در افغانستان به دست آورده است.

حسنا جلیل، در نخستین مصاحبه‌اش امروز چهارشنبه (۱۴قوس) گفت که او به نمایندگی از زنان افغانستان – نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند – در این وزارت، کار خواهد کرد.

بانو جلیل، افزود که در این وزارت، بیشتر از هر مردی، در راستای حاکمیت قانون و تأمین نظم عامه تلاش خواهد کرد.

حسنا جلیل، ۲۶ سال سن دارد و در پوهنتون امریکایی افغانستان، رشته منجمنت “اداره” را خوانده است.

مقرری بانو جلیل، آن هم به عنوان معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله افغانستان، در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

برخی از این کاربران، گماشتن این بانو را، آن هم در یک نهاد امنیتی به گونه‌ای “اشتباه” دانسته اند.

اما بانو جلیل، گفت که بسیاری از نظریات منفی کاربران رسانه‌های اجتماعی را در ۲۴ گذشته خوانده و این دیدگاه‌ها در مورد پایین بودن سن او بوده است.

او افزود: ” کمنت‌ها “نظریات” منفی مانع پیشرفتم نخواهد شد و تعهدی که به افغانستان و مردم‌ام دارم پابندم”.

حسنا جلیل، پیش از این ریاست پالیسی و پلان وزارت معدن و پترولیم افغانستان را به عهده داشت