یونیسف: حمله‌ها بر مکاتب سه برابر افزایش یافته اند

صندوق کودکان ملل متحد، حمله‌های هراس‌افگنانه بر مکاتب در سال گذشته میلادی سه برابر افزایش یافته اند.

نگاه نو_ این آمارها نشان می‌دهند که افزایش شدید حمله‌ها برمکتب‌ها در افغانستان سبب محروم شدن یک نسل کودکان از آموزش و پرورش شده است.

در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی، نزدیک به ۲۰۰ حمله برمکتب‌ها در افغانستان ثبت شده اند و تهدیدهای گروه‌های طالبان و داعش سبب شده اند تا صدها مکتب در این کشور بسته بمانند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد از ۱۹۸ حمله برمکتب‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان خبرمی‌دهد، درحالی که در سال ۲۰۱۷ در این کشور، تنها ۶۸ حمله بر مکتب‌ها ثبت شده بودند.

هنریتا فور، رییس اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی جدی از سه برابر شدن حمله‌ها برمکتب‌ها در افغانستان گفت که آموزش و پرورش در افغانستان در معرض آتش است.

او گفت: «حمله‌های بی معنی بر مکتب‌ها، کشتن، زخمی کردن و ربودن آموزگاران و تهدیدها در برابر آموزش و پرورش آرزوها و رویاهای یک نسل از کودکان را نابود می‌سازند.»

صندوق حمایت از کودکان یکی ازعلت‌هایی را که مکتب‌ها آماج حمله قرار گرفته اند می‌داند که از این مکتب‌ها همچون مرکزهای رأی‌دهی در افغانستان کارگرفته شده است.

به گفته این نهاد، نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در افغانستان که در حدود ۶۰ درصد آنان دختران استند، از مکتب رفتن محروم استند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که تهدیدهای برخاسته از گروه‌های طالبان و داعش سبب شده اند تا بیش از یک هزار مکتب در سراسرافغانستان بسته بمانند.