گواهینامه رانندگی افغانی در ایران معتبر است

اتباع خارجی که دارای گواهینامه رانندگی معتبر هستند بعد از ورود به ایران می‌توانند به مدت 6 ماه با همان گواهینامه رانندگی کنند

نگاه نو_ سرهنگ هویدا تزار رییس مرکز صدور گواهینامه پولیس راهور ناجا ایران در گفتگو با خبرنگار فارس، درخصوص چگونگی روند صدور گواهینامه رانندگی برای اتباع خارجی ساکن در ایران، اظهار داشت: ابتدا باید گفت که اتباع خارجی که دارای گواهینامه رانندگی معتبر هستند بعد از ورود به ایران می‌توانند به مدت ۶ ماه با همان گواهینامه رانندگی کنند.

رییس مرکز صدور گواهینامه پولیس راهور ناجا در ایران تصریح کرد: اگر مدت اقامت اتباع خارجی در ایران بیشتر از ۶ ماه شود باید گواهینامه خود را به گواهینامه ایرانی تبدیل کنند.

سرهنگ تزار، مدارک لازم جهت تبدیل گواهینامه خارجی به ایرانی را ارایه اصل گواهینامه خارجی، ترجمه رسمی آن و معرفی‌نامه از پولیس مهاجرت و گذرنامه برای اتباع عادی و از وزارت امورخارجه برای اتباع سیاسی اعلام کرد.

رییس مرکز صدور گواهینامه پولیس راهور ناجا در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه اتباعی که گواهینامه رانندگی ندارند چطور می‌توانند گواهینامه دریافت کنند، تصریح کرد: ابتدا باید اقامت اتباع از طریق پولیس مهاجرت و گذرنامه تایید شود؛ در صورت تایید، این افراد در آموزشگاه‌ها،‌ آموزش رانندگی را طی کرده و سپس در مراکز صدور گواهینامه آزمون گواهینامه را که به زبان‌های انگلیسی، عربی،‌ آلمانی و … است گذرانده و گواهینامه را دریافت می‌کنند.

وی گفت: اعتبار گواهینامه‌های اتباع عادی یکساله است چرا که اقامت آنها برای یکسال تعیین می‌شود اما برای اتباع سیاسی،‌ اعتبار گواهینامه‌ها ۱۰ ساله است.