گزارش نشست سفير افغانستان در تهران با جمعي از نمايندگان مهاجرين ساكن ايران

نگاه نو_


سفير افغانستان در تهران در نشست با جمعي از نمايندگان مهاجرين ساكن ايران گفت: تمام وعده هايي را كه به مهاجرين داده بودم؛ در حال پيگيري هست و حتما عملي خواهد شد.
وي در مورد مشكل مكان سفارت ابراز داشت: سال گذشته مكان بزرگ و خوبي انتخاب شد و با كابل جهت تاييد و تامين بودجه مكاتبه انجام شد، كابل نيز موافقت خويش را اعلام كرد اما با شروع بحران شيوع كرونا، طرح متوقف شد، متاسفانه چند روز پيش صاحب ملك از معامله انصراف داد ولي سفارت همچنان پيگير يك مكان بزرگ و مناسب مي باشد .

وي در ادامه گفت: امروز شوراي امنيت ملي افغانستان جهت بررسي مشكلات مهاجرين ساكن در ايران با حضور رييس جمهور تشكيل شد و از مصوبات آن تجدید قرارداد کمیساران سرحدی منعقده سال ۱۳۳۵، مبارزه با قاچاق انسان در دو سوی مرز و همچنان نهایی و عملی سازی مسوده موافقتنامه تنظیم استخدام کارگران افغان به شکل قانونی مي باشد.

نماينده فوق العاده افغانستان در ايران ضمن برشمردن مشكلات تثبيت هويت و صدور پاسپورت ماشين خوان اعلام كرد: امروز حكم رييس جمهور در مورد تثبيت هويت مهاجرين ساكن ايران به سفارت ارسال شده است و بر اساس آن بزودي تثبيت هويت و صدور پاسپورت ماشين خوان به صورت گسترده شروع خواهد شد.
 
سفير افغانستان در ادامه گفت: طي صحبت هايي كه با سردار بابايي انجام شد، قرار شد به علت شيوع كرونا، عدم تمديد اقامت مهاجرين تا اخر ماه جوزا/خرداد مشمول جريمه نگردد كه با درخواست سفارت اين مهلت تا اخر ماه اسد/مرداد افزايش يافت ولي مهاجرين حتما جهت اعلام حضور به پليس مهاجرت محل سكونت مراجعه نمايند تا مشمول جريمه نگردند. اگر مهاجري در اين ايام جريمه شد؛ به صورت كتبي و ارايه مستندات به سفارت اعلام نمايد تا در كميته اي كه جهت بررسي اين موارد با حضور مقامات سفارت و پليس ايران تشكيل شده است، بررسي گردد.مشكل صدور گواهينامه رانندگي نيز مطرح شد كه سردار بابايي اظهار نمودند؛ امكان صدور گواهينامه رانندگي به همه ي متقاضيان مهاجر در يك زمان ممكن نيست با تعداد زيادي از درخواست ها موافقت مي شود تعدادي از درخواست ها هم مدارك آن كامل نمي باشد و رد مي گردد. 
در مورد مشكل عدم صدور و تمديد عابر بانك مهاجرين، در مذاكرات با مقامات ايران پيشرفتي حاصل نشده است.

سفير افغانستان ضمن تشكر دوباره از دولت ايران جهت درمان رايگان مهاجرين افغان مبتلا به كرونا، اعلام كرد: بزودي در اردوگاه سليمانخاني تهران كه با همكاري مقامات ايران مكاني در اختيار سفارت قرار گرفته است، مراحل تمديد پاسپورت دستنويس انجام خواهد شد.
وي افزود: با پيگيري هاي سفارت ٦٧ دانشجوي مهاجر كه به علت بسته شدن مرز ايران در افغانستان گير مانده بودند، به ايران بازگشتند و جهت بازگشت تعداد ديگري از دانشجويان مهاجر نيز در حال پيگيري مي باشيم.

سفير افغانستان گفت: با توجه به تلاش هاي انجام شده، برقراري صلح سراسري در افغانستان نزديك است و با همكاري و كمك كشورهاي منطقه بزودي شاهد يك صلح دايمي در افغانستان خواهيم بود.
وي همچنين از نمايندگان مهاجر درخواست كرد كه به دوستان، آشنايان و اقوام خويش اطلاع بدهند جهت جلوگيري از اتفاقات ناگوار از مسافرت هاي غيرقانوني و قاچاق به ايران پرهيز نمايند. 
سفير افغانستان از ارسال چهار هزار پاسپورت چاپ شده از كابل به تهران خبر داد و گفت: ١٢ هزار پاسپورت مهاجرين افغان ساكن ايران در نوبت چاپ مي باشد كه به علت تعطيلي ادارت در ايام شيوع كرونا، بلاتكليف مانده است در تماسي كه امروز با سرپرست وزارت خارجه داشتم، قرار شد در زودترين وقت اين پاسپورتها چاپ و به تهران ارسال گردد.
 
بعد از سخنراني سفير افغانستان در جمع شماري از نمايندگان مهاجرين ساكن ايران، تعدادي از نمايندگان نيز مشكلات مهاجرين را بيان نمودند.
  
سيدفريد معصومي كه از اصفهان به اين نشست دعوت شده بود، ضمن تشكر از زحمات و تلاش هاي سفارت جهت رفع مشكلات مهاجرين، گفت: در هفت سال گذشته كه نمايندگان مهاجرين درخواست تهيه يك مكان بزرگتر براي خدمات سفارت را داشتند اين دفعه سوم هست كه سفير سابق و فعلي اعلام مي كنند، مكان مناسب و بزرگ انتخاب شد ولي صاحب ملك انصراف داده است، آيا اين سخنان بهانه هست و يا واقعا سفارت و دولت افغانستان پيگير يك مكان جديد هستند؟

وي در ادامه گفت: قرار بود در اين جلسه جناب سفير گزارشاتي از عملكرد شان ارايه نمايند، از جناب سفير درخواست مي نماييم كه اعلام بفرمايند:
١- در مورد مشكل ٧٠٠ هزار تبعه سرشماري شده افغان كه در سال هاي گذشته توسط ايران انجام شده است و به گفته مقامات ايران شرط صدور مدرك اقامتي منوط به تثبيت هويت اين اتباع توسط سفارت مي باشد، چه اقداماتي صورت گرفته است؟
نداشتن مدرك اقامتي مشكلات بسيار زيادي براي اين گروه از اتباع افغانستان از جمله در بيمارستان ها، ادارات، بانك، با كارفرما، دعواهاي قصايي، تردد بين شهري و… ايجاد كرده است.
٢- در مورد مشكل عدم اعتبار رواديد ٤٧٠ هزار مهاجر افغان داراي پاسپورت خانواري كه آخرين بار اعتبار رواديد انها تا ١٣٩٧/٦/٣١ توسط دفاتر خدمات اتباع خارجي تمديد شده بود و تا ١٣٩٨/٣/٣١ توسط بخشنامه تمديد شد و به گفته مقامات ايراني تمديد دوباره رواديد اتباع افغان داراي پاسپورت خانواري منوط به تثبيت هويت و اخذ پاسپورت ماشين خوان از سفارت مي باشد، چه اقداماتي انجام شده است؟
عدم اعتبار مدرك اقامتي مشكلات بسيار زيادي براي اين گروه از اتباع افغانستان از جمله در بيمارستان ها، ادارات، بانك، با كارفرما، دعواهاي قصايي، تردد بين شهري و… نيز ايجاد كرده است.
٣- در مورد مشكل تثبيت هويت يك ميليون پناهنده افغان داراي كارت آمايش كه همگي سال گذشته به دفاتر خدمات اتباع خارجي تعهد داده اند كه در سال ١٣٩٩ سند رسمي تابعيت از دولت افغانستان ارايه نمايند، چه اقداماتي از طرف سفارت انجام پذيرفته است.
 
واگذاري انجام امور بانكي پرداخت قبوص سفارت به بخش خصوصي جهت سهولت مهاجرين،كار پسنديده اي است، آيا نظارتي بر مبالغ و نرخ ارز دريافتي وجود دارد؟

اين فعال اجتماعي مهاجرين توضيح داد؛ چاپ پاسپورت ماشين خوان در شش حوزه انجام مي گردد:
١- اروپا
٢- كانادا و امريكا
٣- حوزه خليج فارس
٤- شرق دور و استراليا
٥- داخل افغانستان
٦- ايران و پاكستان
ايران و افغانستان جزء حوزه مركز مي باشد كه اطلاعات بيومتريك هر فردي كه در سفارت اخذ شده است، بوسيله اينترنت پرسرعت به مركز ارسال مي گردد بعد از تاييد اطلاعات و در صورت عدم مشكل ،پاسپورت در كابل چاپ و به تهران فرستاده مي شود. با توجه به حضور بيش از ٣ ميليون مهاجر افغان در ايران كه بيشتر از هر يك از حوزه هاي ديگر(به جزء حوزه داخل افغانستان) مي باشد، چرا ايران به عنوان يكي از حوزه هاي چاپ پاسپورت انتخاب نشده است تا پاسپورت هاي ماشين خوان در تهران چاپ و خيلي زودتر به دست مهاجرين برسد و مهاجرين از سه تا هشت ماه منتظر چاپ پاسپورت شان از كابل نباشند.

معصومي افزود: مهاجريني كه از شهرهاي دور مانند اصفهان شيراز و … به سفارت مراجعه مي كنند، با مشكلات عديده اي روبرو مي شوند؛ كافي نت هاي اطراف سفارت نمي توانند نوبت براي انها صدور نمايند(به علت مسدود شدن از طرف سفارت)، عدم آشنايي با امور سفارت، تمام نشدن كارهايشان در يك روز و مشكل اسكان در شب و …
براي مهاجريني كه از شهرهاي دور به تهران مراجعه مي نمايند، تمهيداتي سنحيده شود كه امور انها در يك روز انجام گردد.