کوهنوردان افغانستان قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کردند

از میان ده عضو فدراسیون ملی کوهنوردی کشور، پنج تن آنان توانستند قله ۴،۵۰۰ متری دشت خونی هندوکش را فتح کردند.

نگاه نو_ هدف رفتن ورزشکاران به بلندای این قله، ایستادگی مردم در برابر ویروس کرونا و نشان دادن منظره‌های طبیعی و زیبای افغانستان برای جهانیان گفته شده است.

این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت های ورزش نه تنها در جغرافیای افغانستان بل در سراسر جهان تعطیل است.