کناره گیری طیارات جرمنی از آسمان افغانستان

به گزارش رسانه‌های جرمنی، پرواز طیارات نظامی از این کشور به افغانستان متوقف شده است.

نگاه نو_ رسانه جرمن اعلام کرد که برلین تا پایان ماه آوریل پروازهای نظامی خود را به یک پایگاه آموزشی در افغاستان متوقف کرده است.

به گزارش اشپیگل نیروی هوایی جرمنی که بطور هفته‌ای برای انتقال نیروها و تجهیزات طیارات باری، ای ۳۱۰ خود را به مزارشریف پرواز می‌داد؛ پس از خودداری آذربایجان از اعطای اجازه ترانزیتی به ناتو اکنون از طیارات امریکایی سی ۱۷ استفاده نموده و این تردد از مسیر دیگری صورت میگیرد.