کمیسیون شکایات: آرای حدود پنج هزار محل در ۲۶ ولایت بازشماری می‌شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی به جز کابل، در تمام ولایت‌ها شکایت‌های ثبت شده را رسیدگی و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کرده است.

نگاه نو_ به گفته مقام‌های این کمیسیون، بازشماری آرای ۵۰۰۰ محل در ۲۶ ولایت مشمول این تصمیم‌گیری است.

این کمیسیون هر چند در باره تصمیم‌های اتخاذ شده، توضیح نمی‌دهد، اما می‌گوید تصمیم‌هایی که تاکنون این کمیسیون گرفته بر نتایج ابتدایی انتخابات تاثیری ندارد، ولی به گفته مقام‌های کمیسیون، بازشماری شماری از محل‌ها شاید بر نتایج نهایی انتخابات تاثیر بگذارد.

چمن‌شاه اعتمادی رئیس دارالانشای این کمیسیون می‌گوید شمار آرایی که در ولایات باطل و یا با اعتبار شناخته می‌شوند، زیاد نیست.

او گفت:‌ “شمار آرای باطل شده و یا با اعتبار شناخته شده، زیاد نیست که بر نتایج نهایی انتخابات تاثیر بگذارد، اما محل‌هایی که آرا بازشماری می‌شوند آنگاه ممکن تغییر بیاورد.”

در همین حال، این کمیسیون از معرفی شش عضو کمیسیون ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در دایکندی به سارنوالی سخن می‌گوید.

چمن‌شاه اعتمادی، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید که کمیسیون‌های ولایتی این کمیسیون مراجع مستقل هستند، اما در این تصمیم‌گیری تغییراتی نیز آمده می‌تواند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات حق چنین فیصله‌ای را ندارند.

ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون گفت:‌ “کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی نمی‌توانند اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به سارنوالی معرفی کنند. ساحه صلاحیت‌های آن‌ها روشن است. این فیصله تنها از صلاحیت‌های دفتر مرکزی کمیسیون شکایات است.”

براساس قانون، کمیسیون شکایات انتخابات برای بررسی، طبقه‌بندی و تصمیم‌گیری در مورد شکایات انتخاباتی، ۱۵ روز فرصت دارد که براساس جدول زمانی انتخابات، این مدت روز دوشنبه پایان یافت.

در تصمیم‌هایی که در دفاتر ولایتی این کمیسیون اتخاذ شده، تا حال در حدود ۵۰۰ مورد استیناف‌خواهی شده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید از ۲۴ جدی یعنی از روز سه‌شنبه، معترضان حق دارند در ظرف سه روز استیناف‌خواهی کنند.

هرچند کمیسیون شکایات روند استیناف‌خواهی را فردا آغاز می‌کند، اما محل‌هایی که روند بازشماری در آن‌ها آغاز نشده، باید بربنیاد فیصله کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون شکایات بازشماری شوند.